Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Agressief gedrag

Agressief gedrag

Schreeuwen, schoppen, slaan en bijten; bij veel kinderen gebeurt dat wel eens. Sommige vormen van agressief gedrag horen bij een bepaalde leeftijd. Denk maar aan de driftbuien van je peuter of de plotselinge kwaadheid van een puber.

Leren omgaan met gevoelens

Kinderen moeten leren om hun gevoelens op een goede manier te uiten, bijvoorbeeld door erover te praten. Dat is niet altijd gemakkelijk.

Gaat het gedrag te ver?

Je kind moet leren om voor zichzelf op te komen, maar iemand uitschelden of gericht naar een scheenbeen schoppen is iets heel anders. Het kind wil dan een ander echt pijn doen, misschien zelfs zonder enige aanleiding. En dat hoort er niet bij!

Een ander kind pesten, vernederen, uitschelden, bedreigen en buitensluiten is agressief gedrag.

Wat kun je doen tegen agressief gedrag?

  • Grijp meteen in als je kind agressief is, maar blijf hierbij zelf rustig en sla nooit.
  • Zorg dat je kind je aankijkt en zeg welk gedrag moet stoppen.
  • Vraag je kind ook waarom het zich zo gedraagt. Wil het dat niet zeggen, probeer dan de reden van de agressie zelf te ontdekken.
  • Leg uit waarom je kind niet mag slaan. Vertel hoe dit voelt voor de ander. Je kind ontwikkelt daardoor een geweten.
  • Keur het gedrag van je kind af en niet je kind zelf. Zeg dus: 'Ik vind het vervelend dat je schopt,' en niet: 'Ik vind jou vervelend.'
  • Wees duidelijk. Geef je grenzen aan en verbind consequenties (gevolgen) aan het gedrag.
  • Geef je kind positieve aandacht als het zich aan de regels houdt.
  • Je kunt je kind belonen als het zich goed gedraagt.
  • Geef het goede voorbeeld: laat zien hoe jij problemen oplost en schreeuw of sla zelf nooit.
  • Ten slotte is 'sorry zeggen' natuurlijk ook belangrijk.

Hulp zoeken

Soms lukt het niet om het agressieve gedrag van je kind te verminderen. Het kan dan veel invloed hebben op je gezin en op hoe je jezelf voelt. Als je je zorgen maakt over aanhoudend agressief gedrag, kun je het best contact opnemen met je huisarts of de jeugdgezondheidszorg in je buurt. Als dwars, negatief, agressief en vijandig gedrag langer dan vier maanden duurt, is er misschien sprake van een psychisch probleem.

In veel gemeenten kun je een oudercursus in opvoedvaardigheden volgen. Dit werkt bij deze leeftijd vaak goed. Niet omdat je als ouder het probleem bent, maar omdat je je kind in de basisschoolleeftijd kunt helpen bij het aanpakken van gedragsproblemen.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?