Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Borderline

Borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die meestal in de vroege volwassenheid aan het licht komt.

Symptomen van borderline

Of iemand borderline heeft, is moeilijk vast te stellen. Er zijn veel verschillende symptomen beschreven. Hoe veel last een persoon heeft van deze symptomen, verschilt ook nog eens per persoon. Mensen met borderline:

 • zijn vaak impulsief;
 • hebben moeite met het beheersen van impulsen;
 • kampen met extreme verlatingsangst;
 • onderhouden vaak intense maar onstabiele relaties met anderen;
 • hebben een wisselend beeld van zichzelf;
 • ervaren sterk wisselende stemmingen;
 • voelen zich soms leeg;
 • kunnen boosheid voelen die niet per se passend is bij de situatie;
 • hebben soms achtervolgingswaan.

De combinatie van factoren leidt er soms toe dat personen met borderline pogingen tot zelfdoding doen en zichzelf verwonden.

Borderline en relaties

Mensen met borderline kunnen heel extreem zijn in hun relaties. Ze vinden een nieuwe vriend bijvoorbeeld eerst helemaal fantastisch en daarna ineens heel stom. Daarnaast zijn ze vaak heel bang om in de steek gelaten te worden of alleen achter te blijven. Om dat te voorkomen doen ze dan soms gevaarlijke of impulsieve dingen. Bedrog en manipulatie van anderen komt regelmatig voor.

Impulsiviteit

Mensen met borderline zijn soms impulsief of roekeloos in hun gedrag. Voorbeelden hiervan zijn:

 • veel te hard rijden met de auto;
 • heel veel geld tegelijk uitgeven;
 • onveilige seks hebben;
 • heel veel drinken of eten.

Automutilatie

Borderlinepatiënten lopen een verhoogd risico om verslaafd te raken. Het komt regelmatig voor dat deze mensen automutileren. Dat betekent dat ze zichzelf pijn doen, of beschadigen door bijvoorbeeld in hun arm te snijden of te krassen. Ook komt het voor dat Borderlinepatiënten zelfmoord plegen of zeggen dat ze dat willen doen.

Paranoïde ideeën en woede

Paranoïde ideeën en plotselinge woede-uitbarstingen kunnen ook bij borderline horen.

Hoe groot is de kans om borderline te ontwikkelen?

Borderline is gedeeltelijk genetisch bepaald, maar wordt ook beïnvloed door gebeurtenissen in de jeugd. Iemand die als kind misbruikt of verwaarloosd is, of veel agressie heeft meegemaakt, heeft een verhoogd risico om borderline te ontwikkelen. Behandeling van borderline kan bestaan uit medicatie en therapie.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op Mentaalvitaal.nl of Kenniscentrum-kjp.nl.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?