Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Leerproblemen

Leerproblemen

Op school krijgt je kind huiswerk en toetsen. Het kan zijn dat je kind de stof minder snel begrijpt dan klasgenoten. Heeft je kind erg veel moeite met het onthouden, lezen en leren? Dan heeft het misschien een leerprobleem.

Wat is een leerprobleem?

Een kind met een leerprobleem leert minder vlot, doordat het moeite heeft met het verwerken van informatie. Bijvoorbeeld met snel iets begrijpen. Of de aandacht op twee dingen tegelijk richten, zoals lezen en tegelijkertijd begrijpen wat het leest. Een kind heeft dan in het algemeen moeite met leren. Vaak bij meer schoolvakken tegelijk.

Je kind kan ook problemen hebben met leren, omdat het geen zin heeft of een vak saai vindt. Dit is normaal bij pubers, maar is wel van invloed op de schoolprestaties. Vraag aan je kind waarom het geen zin heeft en probeer andere manieren te zoeken voor het leren.

Het verschil met leerstoornissen

Als je kind erg veel moeite heeft met het lezen en begrijpen van woorden en cijfers, dan heeft het misschien dyslexie of dyscalculie. Dit zegt niets over de verdere intelligentie van je kind. Kinderen met leerstoornissen kunnen vaker ADHD hebben.

Wat kun je doen?

Denk je dat je kind een leerstoornis of leerprobleem heeft, praat er dan over met de leerkracht. Samen kun je naar oplossingen of hulp zoeken.

Wanneer heeft je kind een taalachterstand?

Een leerprobleem is iets anders dan een taalachterstand. Die ontstaat bijvoorbeeld doordat Nederlands niet de moedertaal is.

Wil je meer weten over leerstoornissen?

Kijk dan eens op de website Balans.nl. Dit is de oudervereniging voor ouders van kinderen met een leer- of gedragsstoornis.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?