Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis

In Nederland wonen meisjes uit landen waar behalve jongens ook zij besneden kunnen worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Somalië en Soedan, maar ook in andere landen en werelddelen. In die landen is het in veel families de gewoonste zaak van de wereld. Besnijdenis bevestigt de maagdelijkheid en vergroot de kansen op een huwelijk.

Meisjesbesnijdenis is genitale verminking

Meestal gebeurt een meisjesbesnijdenis tussen het vierde en twaalfde levensjaar, maar eerder of later kan ook. Vaak wordt de clitoris ingesneden of weggesneden. Soms worden ook de binnenste schaamlippen geheel of gedeeltelijk weggesneden. In het uiterste geval worden de buitenste schaamlippen dichtgenaaid, waarbij maar een kleine opening vrijgelaten wordt voor urine en menstruatiebloed. De ingreep is zeer pijnlijk en kan tot ernstige complicaties leiden. Vaak oefenen de familie en de gemeenschap veel druk uit op de ouders om hun dochters te laten besnijden.

Verboden!

In Nederland is elke vorm van meisjesbesnijdenis verboden. Het wordt beschouwd als een ernstige, onherstelbare vorm van lichamelijk letsel, met grote kans op lichamelijke en psychische klachten. Meisjesbesnijdenis is in Nederland strafbaar als vorm van mishandeling.

Het is ook verboden om een meisje dat in Nederland geboren is in een ander land te laten besnijden, bijvoorbeeld tijdens een vakantie in het land van herkomst. Consultatiebureaus en de jeugdgezondheidszorg bespreken dit met ouders uit risicogebieden. Als het toch gebeurt, kunnen de ouders een gevangenisstraf krijgen van maximaal 12 jaar. Als een meisje besneden wordt door de ouder zelf, kan de straf met een derde worden verhoogd.

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

Als je niet wilt dat je dochter besneden wordt, kan het lastig zijn dit te vertellen aan je familie. De familie kan daar anders over denken. Er ontstaat een risico als je je familie bezoekt in het land van herkomst, bijvoorbeeld als je daar op vakantie naartoe gaat. Om je familie daar te informeren over de gevolgen van een besnijdenis en over de strafbaarheid is er een ‘verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ gemaakt. Je kunt deze verklaring krijgen van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts als je zelf duidelijk zegt dat je dochter niet besneden mag worden. De verklaring is in zeven talen beschikbaar: Somalisch, Amhaars, Tigrinya, Arabisch, Engels, Frans en Nederlands.

Klachten

Vrouwen die als kind besneden zijn, kunnen medische of psychische klachten hebben. Via de huisarts kan een vrouw doorverwezen worden naar professionele hulpverleners.

Op de website van Focal point meisjesbesnijdenis vind je meer informatie over meisjesbesnijdenis.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?