Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Omgaan met gevoelens

Omgaan met gevoelens

Ieder mens, en dus ook ieder kind, heeft gevoelens en kan die uiten.

  • Is je kind blij als het een ander kind ziet? Dan lacht het, gaat naar dat kind toe en maakt contact.
  • Heeft je kind verdriet? Dan huilt het of kruipt het weg. Hierdoor weet jij dat er iets aan de hand is en kun je je kind helpen.

De gevoelens van je kind

Gevoelens sturen het gedrag van je kind. Zonder die gevoelens weten kinderen niet wat ze moeten doen. Kinderen hebben recht op hun eigen gevoelens, maar moeten wel leren om die gevoelens op een goede manier te uiten.

Kinderen die niet goed weten hoe ze met hun gevoelens om moeten gaan, kunnen probleemgedrag vertonen en hebben hulp nodig. Probleemgedrag kan door verschillende oorzaken ontstaan.

Gevoelens herkennen

  • Benoem het gevoel van je kind al als het heel jong is. 'Wat een verdriet. Heb je je pijn gedaan?' Of: 'Je kijkt zo bang. Ben je geschrokken?'
  • Luister goed naar je kind. Dan kun je zijn of haar gevoelens goed begrijpen en bespreken. Zeg bijvoorbeeld: 'Ik begrijp dat je heel boos werd op de juf toen jíj de klas uit moest, terwijl Erica zat te kletsen.'
  • Leg eventueel ook uit wat de andere kant van het verhaal is. Het kan zijn dat de juf bijvoorbeeld niet goed gezien of gehoord heeft wat er gebeurde.
  • Spreek gevoelens uit voor je kind als het dat zelf niet kan. Soms weet je kind niet of het nou boos is, of bang, of eigenlijk heel verdrietig.

Gedrag

Hoe kinderen hun gevoel laten zien, hangt onder meer samen met hun aard, de situatie en de cultuur.

  • De aard van je kind. Het ene kind is eerder blij of boos dan het andere. Dat is niet erg.
  • De situatie. Op de tribune bij een voetbalwedstrijd kun je blijheid sterker laten zien dan in de klas.
  • De cultuur waarin je kind opgroeit en woont. In sommige landen wordt jongens bijvoorbeeld geleerd om niet te huilen als er iets is. In steden wordt het normaler gevonden dat jongens elkaar kussen in het openbaar dan in sommige traditionele dorpen.
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?