Facebook Instagram Linkedin

Iedere (aanstaande) ouder wil het beste voor zijn kind(eren). De eerste 1.000 dagen van een kind, voor, tijdens en na de geboorte, zijn heel belangrijk voor een goede start.
In je zwangerschap bezoek je de verloskundige en na de bevalling is de kraamverzorgende je vraagbaak.

Soms zijn er vragen waar zij je niet bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je in een kwetsbare situatie zit, om wat voor reden dan ook. De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau is er voor jou. Je kunt je aanmelden voor een persoonlijk en vertrouwd gesprek bij jou thuis.

meer informatie en/of inschrijven

Stichting Het Vergeten Kind organiseert onder de naam Heppie verschillende activiteiten voor kinderen van 6 t/m 18 jaar met een onveilige of onstabiele thuissituatie. Tijdens deze activiteiten kunnen ze hun nare situatie even achter zich laten en gewoon kind zijn.

Bij een weekend of vakantie van Heppie draait alles om gezelligheid, lol en onbezorgd spelen. Tijdens de vakanties en weekenden wordt 1 op 3 begeleiding geboden door ervaren vrijwilligers die positiviteit, veiligheid en duidelijkheid bieden. Heppie Vakanties & Weekenden vinden het hele jaar door plaats en organiseren we speciaal voor kinderen van 6 t/m 18 jaar;

Voor elke activiteit moet u uw kind opnieuw aanmelden. Zie hier het overzicht van alle data.

meer informatie en/of inschrijven

Voor zwangere vrouwen uit Oekraïne is er de mogelijkheid om deel te nemen aan online groepsgewijze ondersteuning in eigen taal. De ondersteuning bestaat uit vijf online bijeenkomsten die begeleid worden door een verloskundige en een Oekraïense co-begeleider. Tijdens deze bijeenkomsten praten de vrouwen met elkaar praten over voor hen relevante thema’s rond zwangerschap, bevalling en geboorte.

Per bijeenkomst kunnen maximaal 12 zwangeren meedoen.

Het doel is de deelnemers te verbinden met de Nederlandse geboortezorg, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken over hun zwangerschap, bevalling en de geboorte van hun kind in Nederland.
Dit aanbod is aanvullend op de reguliere verloskundige zorg.

De online bijeenkomsten worden georganiseerd door CenteringZorg..

meer informatie en/of inschrijven

INFORMATIE IN JE EIGEN TAAL
ሓበሬታ ብቋንቋኻ  -  اطلاعات به زبان شما  -  معلومات بلغتك

TIRINGYA - ቲሪንግያ
Financiën
Wonen
Welzijn en GGZ
Sociaal-culturele activiteiten
Sport

ARABISCH - عربي
Financiën
Wonen
Welzijn en GGZ
Sociaal-culturele activiteiten
Sport

FARSI - پارسی
Financiën
Wonen
Welzijn en GGZ
Sociaal-culturele activiteiten
Sport

NEDERLANDS
Financiën
Wonen
Welzijn en GGZ
Sociaal-culturele activiteiten
Sport

Recente update: 23-6 / bijgewerkt 15-8-2023

De klassikale competentietraining is een preventieve gedragstraining, bedoeld voor de hele klas (groep 5) met als doel het bevorderen van een veilige en plezierige sfeer in de groep.
De aanvraag gaat via de school en het programma wordt in overleg met de leerkracht/intern begeleider samengesteld.

In de training ontdekken de kinderen waar ze goed in zijn en wat ze nog kunnen leren. Kinderen leren op een speelse manier hoe ze met bepaalde sociale situaties kunnen omgaan. Daarnaast leren ze door middel van spelvormen onder andere om stevig te staan, duidelijk te praten, zich te ontspannen en emoties te herkennen bij zichzelf en anderen.

De klassiekale comptentietraining bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur.
De bijeenkomsten worden voor-en nabesproken met de leerkracht(en) om steeds weer in te kunnen spelen op de actuele situatie in de klas.

meer informatie

Centering Pregnancy is een manier van zwangerschapszorg waarbij je in plaats van individuele afspraken met je verloskundige, de zorg ontvangt in een groep. Je hebt hierbij een veel actievere rol dan bij de reguliere zwangerschapszorg.

De eerste controle blijft een individueel contact. De daaropvolgende controles (vanaf ongeveer 14 à 15 weken zwangerschap) vinden plaats in een groep met 8 tot 12 andere zwangeren die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend. Naast de controles  wordt er ook met elkaar over zwangerschap, gezondheid, leefstijl, de bevalling en babytijd gesproken. Je komt met deze groep 9 keer samen tijdens de zwangerschap.

Aan het einde van de zwangerschap volgen er nog een of enkele individuele controles. De laatste bijeenkomst is als iedereen is bevallen en dan neem je ook je kind mee.

meer informatie en/of inschrijven

Voor zwangere vrouwen uit Eritrea is er de mogelijkheid om deel te nemen aan groepsgewijze ondersteuning via Zoom. De bijeenkomst wordt begeleid door een verloskundige en een Eritrese cultuur-mediator.
Maandelijks start er een nieuwe groep, waarbij tien vrouwen kunnen aansluiten. Als de baby geboren is, is er de mogelijkheid om nog 15 ouderschapsbijeenkomsten te volgen.

De vrouwen komen in totaal tien keer bijeen en praten met elkaar over thema’s rondom zwangerschap, bevalling en geboorte die voor hen relevant zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over wie ze kunnen bellen als ze vragen hebben of als de bevalling begint. Ook  thema’s als huiselijk geweld en besnijdenis komen aan bod.

Deze online bijeenkomst wordt georganiseerd door CenteringZorg.

meer informatie en/of inschrijven

De KOPP-KOV groep is een doe-en praatgroep voor kinderen/jongeren van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. In deze groep leren zij onder andere gevoelens te herkennen en te uiten, schuld-, schaamte- en verantwoordelijkheidsgevoel te verminderen en kunnen ze met andere kinderen over hun situatie thuis praten.

Er is geen verwijsbrief nodig, en er zijn geen kosten verbonden.

De KOPP-KOV doe- en praatgroep bestaat uit acht bijeenkomsten van 1 ½ uur.

meer informatie

 

Het Relatiespreekuur is bedoeld om te helpen bij relatietwijfel of bij (echt)scheiding. Iedereen kan er terecht met vragen over financiële en juridische aspecten, vragen over (echt)scheiding en opvoeding, vragen over afspraken met de ex-partners of over nieuwe stiefgezinnen.

Ook als je twijfels hebt over je relatie of als je nog niet direct aan een scheiding denkt, ben je welkom.

meer informatie

Vanaf 13 januari 2023 iedere vrijdag: Kom samen in beweging met de vrouwen uit Nieuw en Oud Overdie en Kooimeer! Dit wordt georganiseerd door Alkmaar Sport, Sport-Z en de Ouderkamers. Iedere week wordt er weer een leuke beweegles gegeven door trainsters Heleen en Floor. De beweeglessen zijn gratis.

Deze activiteit is bestemd voor vrouwen vanaf 30 jaar en ouder.

Sportregisseur Thyrvi:  t.vanroosendaal@alkmaarsport.nl
Projectcoördinator Floor:  f.wiemer@sport-z.org