Facebook Instagram Linkedin
Home / Over het CJG

Over het CJG

Het CJG biedt preventieve en lichte ondersteuning. Is er meer nodig, dan geven we intensieve ondersteuning en hulp of schakelen we, in overleg met het gezin, specialistische hulp in.

Je bent van harte welkom! Je kunt langskomen, mailen of bellen. Alle hulp en advies van het CJG is gratis. Het CJG is er voor alle Alkmaarse kinderen, jongeren, hun ouders en verzorgers. Net als jij willen wij dat je kind gezond en veilig opgroeit. Wij ondersteunen je daar graag bij. Je kunt ons bellen en mailen of binnenlopen bij een van de locaties van het CJG.

Bij het CJG hebben we respect voor iedereen. Om de afstand tot elkaar te verkleinen, gebruiken we op onze website de je/jij-vorm. Deze persoonlijke, informele aanspreekvorm past daar volgens ons goed bij. We spreken over het kind, als we jongen/meisje of zoon/dochter bedoelen en als we spreken over ouders, dan bedoelen we ook pleegouders en verzorgers.

We staan achter het standpunt dat 'niet perfect’ ook goed genoeg of voldoende kan zijn. Realistische verwachtingen hebben kan voorkomen dat je teveel van jezelf en je kind verwacht. Wanneer je kind teleurgesteld is als iets niet (helemaal) gelukt is, praat erover en laat duidelijk merken dat die gevoelens er ook mogen zijn. Prijs je kind als het zijn best gedaan heeft en niet alleen als je kind het hoogst haalbare gehaald heeft.

Prestatiedruk onder jongeren is iets van de laatste jaren en veel jongeren hebben daar last van. Dat uit zich in stress en kan op de lange termijn ook zorgen voor vermoeidheid of depressieve klachten. Daarom is het belangrijk dat je prestatiedruk en stress niet te veel ziet als iets 'wat erbij hoort'. 

Onze professionals zijn bekend bij huisartsen en op de kinderopvangorganisaties, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en wijkcentra bij jou in de buurt. Wij werken samen met deze partners en staan voor je klaar. Het maakt niet uit wáár of hóe een vraag binnenkomt, we helpen je op weg. Samen vinden we antwoord op grote en kleine vragen, bijvoorbeeld over zwanger worden, eet- en slaapproblemen, het zindelijk maken van je peuter, pesten, angsten, ruzies tussen kinderen, koppig gedrag of het omgaan met alcohol en drugs. Samen met jou zoeken we naar oplossingen die voor jou en je gezin werken.

Neem een kijkje in het CJG

Voor het sociaal domein

Voor het sociaal domeinBekijk deze informatie

Voor kinderopvang en onderwijs

Voor kinderopvang en onderwijsBekijk deze informatie

Onze werkwijze

Als ouder wil je het beste voor je gezin en wil je dat je kinderen veilig en gezond en gelukkig opgroeien.  Zodat je als gezin een fijn zorgeloos leven kan leiden. Maar soms loopt het toch niet zoals je zou willen. Dan kan het prettig zijn om met een van onze professionals te praten. Soms is een gesprek genoeg en kun je het probleem zelf oplossen of is je vraag beantwoord. Het kan ook zijn dat buren, vrienden of familie kunnen meedenken en helpen. Dit is vaak succesvol. Bij het CJG staat het gezin centraal. We werken samen met het gezin en kijken wat de wensen zijn. Als je zelf op zoek wilt naar passende cursussen of ander aanbod, dan kun je ook direct naar de Menukaart Gezinnen.  

Het is altijd mogelijk iemand mee te nemen naar een gesprek, wij juichen dit zelfs toe omdat personen die jou goed kennen soms goede tips hebben en weten wat jou kan helpen. Dit kan ook een cliëntondersteuner zijn. Ook kun je gebruiken maken van Eigen Plan, zodat je met steun van de mensen om je heen, weer grip op je situatie en je leven krijgt.

De CJG-professionals werken volgens de methode Positief Opvoeden, Triple P.  
Triple P is gebaseerd op vijf basisprincipes: 

  • Een veilige en stimulerende omgeving voor je kind (zowel fysiek als emotioneel). Kinderen die lekker spelen, vervelen zich niet en lopen minder kans gedragsproblemen te ontwikkelen. 
  • Laat je kind leren door positieve ondersteuning. Positieve aandacht en aanmoediging motiveert een kind om nieuwe dingen te leren en vaardigheden te ontwikkelen. 
  • Probeer een aansprekende discipline te gebruiken en heldere aanwijzingen te geven. Reageer snel als een kind zich niet goed gedraagt. 
  • Probeer realistische verwachtingen te hebben. Geen kind is perfect: ieder kind maakt fouten en doet dat meestal niet met opzet. 
  • Zorg goed voor jezelf. Ook ouders maken fouten. Wanneer ouders hun eigen behoeften vervullen, kunnen ze veel makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen. 

Lees er meer over in het Online Magazine van Positief Opvoeden.   

Binnen het CJG werken we samen met huisartsen, kinderopvangorganisaties, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en wijkcentra om gezinnen zo goed mogelijk op weg te helpen. Dit doen we omdat we begrijpen dat je als ouder of jongere je vraag stelt aan iemand die jij vertrouwt. Dat kan een mentor zijn of een peuterspeelzaalleidster. Iedere basisschool en iedere kinderopvanglocatie met Voor- en Vroegschoolse Educatie heeft een jeugd- en gezinscoach als vast contactpersoon. Deze werkt samen met de kinderopvang en de school om ouders en kinderen met een extra ondersteuningsvraag te helpen.  

Jeugd- en gezinscoaches ondersteunen gezinnen waar het niet goed loopt, bijvoorbeeld omdat ouders de grip op hun kinderen kwijt zijn, door ruzie, verslaving of schulden. Ze zijn er ook voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten en kinderen met lichte tot ernstige verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of psychosociale problemen en/of met een chronische ziekte. Voor de jeugd- en gezinscoach is de vraag van jouw kind en je gezin leidend. De coach luistert, geeft advies en gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die passend is. Daarbij kijkt de coach ook wat jij, eventueel samen met anderen die bij jouw gezin betrokken zijn, zelf kan doen om bij te dragen aan een oplossing.
Meer informatie over de jeugd- en gezinscoaches en het aanvragen van ondersteuning.

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).

Net als de ouders, willen wij het beste voor het kind. Wij werken met Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit helpt professionals te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over werken met de Meldcode

Overige informatie

Ruil/Weggeefhoek

De Ruil/Weggeefhoek is in 2014 in CJG Oost gestart: een tafel met een kleine hoeveelheid...

Werken of stage lopen bij het CJG

Ben je geïnteresseerd om stage te lopen of te werken als opvoedadviseur? Bij GGD Hollands...

Privacy

De gemeente Alkmaar houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens...

Klachten

Wij streven ernaar je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen...

Toegankelijkheid website

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft voor haar website een toegankelijkheidsonderzoek laten doen door...
“Niet meer hysterisch naar bed! Of in de ochtend hele drama’s met aankleden!”

Wie werken er bij het CJG?

Wij willen ervoor zorgen dat ouders zélf verder kunnen
Jelko van Riet
Jeugd - en gezinscoach
Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan ouders en/of kinderen bij complexe vragen of gezinsproblemen en maken samen een gezinsplan.
LEES MEER
Maak je wensen bekend, we willen hier zo goed mogelijk bij aansluiten
Ietske de Bray
Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
Binnen de Jeugdgezondheidszorg (0-18 jaar) volgen wij als verpleegkundigen de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar.
LEES MEER
Ouders weten meestal heel goed hoe je iets kunt aanpakken
Karin Wevelkate
Opvoedadviseur
Wij bespreken met ouders alledaagse opvoedvragen die hen op het moment bezig houden.
LEES MEER
We maken samen een plan om tot een oplossing of verlichting van de problemen te komen
Nisa Kaag
Maatschappelijk werker
Iedereen heeft wel eens momenten waarop alles te veel lijkt of waarin je allerlei belangrijke beslissingen moet nemen.
LEES MEER