Facebook Instagram Linkedin
Home / Jelko van Riet

Jelko van Riet

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan ouders en/of kinderen bij complexe vragen of gezinsproblemen en maken samen een gezinsplan.

Op een bepaald moment kan het zo zijn dat je niet goed weet hoe je een opvoedsituatie kunt oppakken. Bijvoorbeeld:

  • Wij zien onze puber afglijden. Het gaat niet goed op school en ook thuis zijn we de grip kwijt. Wat moeten we doen?
  • Ik loop vast in de opvoeding van mijn kind en ben overbelast. Wie kan mij handvatten geven en ondersteunen?
  • Door de scheiding komt de opvoeding van mijn kind flink in het gedrang. Wat nu?

Soms is dan een steuntje in de rug wenselijk. Iedere ouder met kinderen tussen 0-18 jaar en ieder jongere kan daarvoor terecht bij de jeugd- en gezinscoaches. Wij bieden begeleiding aan ouders en/of kinderen bij complexe vragen of gezinsproblemen. De coach ondersteunt het gezin door naar alle levensgebieden te kijken, waaronder school, vrije tijd, werk en thuissituatie. Vervolgens maakt de coach samen met het gezin een plan. Wij kijken mee welke mogelijkheden er zijn én welke het beste bij het gezin passen. Hiertoe zijn meerdere gesprekken nodig en soms ook specialistische hulp.

Wij willen ervoor zorgen dat jullie zélf verder kunnen, zodat thuis weer een fijne plek kan zijn. Het liefste met hulp uit jullie directe omgeving van vrienden en familie.

Wij kijken altijd naar het totale plaatje. Wanneer er zorgen zijn over andere zaken, zoals financiën, huisvesting, gezondheid, dagbesteding, denkt een jeugd- en gezinscoach graag met jullie mee.

Als je contact met ons wilt kan dat via onze collega’s in wijkcentra, op scholen, de kinderopvang of via het CJG bij jou in de buurt. Je kunt ook bellen naar de gemeente Alkmaar via het telefoonnummer 14 072 of stuur ons een mail.

Meer informatie over de jeugd-en gezinscoaches en het aanvragen van ondersteuning.

Wij willen ervoor zorgen dat ouders zélf verder kunnen