Facebook Instagram Linkedin
Home / Nisa Kaag

Nisa Kaag

Als je als ouder spanningen in je relatie of in het gezin ervaart, dan heeft dit direct gevolgen voor de sfeer voor iederéén in je gezin.

Bij problemen, om wat voor reden dan ook, dan kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige je naar de maatschappelijk werker van MEE & de Wering in het CJG verwijzen. Je kunt ook rechtstreeks contact met ons zoeken. Dat kan via ons relatiespreekuur.
Samen met de ouder(s) proberen wij duidelijk te krijgen welke factoren een nadelige invloed hebben op het functioneren van het gezin. Bijvoorbeeld een slechte communicatie of geld- of huisvestingsvraagstukken.
Gezamenlijk, ook met andere instanties die bij jullie gezin betrokken zijn, maken we een plan om tot een oplossing of verlichting van de problemen te komen. Vaak gaat het om anders tegen de situatie aankijken, de ander beter te begrijpen en duidelijker met elkaar te praten. Door de gesprekken die we voeren gaan ouders meer nadenken over hun gedrag en wat voor effect dit gedrag heeft op de ander.
Het geeft ons als maatschappelijk werkers veel voldoening om te merken dat het met iedereen in het gezin weer beter gaat.

We maken samen een plan om tot een oplossing of verlichting van de problemen te komen