Facebook Instagram Linkedin
Home / Karin Wevelkate

Karin Wevelkate

Wij bespreken met ouders alledaagse opvoedvragen die hen op het moment bezig houden.

Dit gebeurt tijdens het Opvoedspreekuur, in maximaal vier gesprekken. Het gaat daarbij om opvoedvragen waar iedere ouder weleens mee worstelt. Opvoeden vind ik een dynamisch en boeiend proces; iedere nieuwe fase van je kind vraagt om opnieuw afstemmen van jou als ouder. Leuk en soms ook lastig. Vaak kom je met een gesprek, tips en adviezen al weer verder.

We denken mee met de ouder(s) en kijken samen wat een passende aanpak is. Meestal formuleren we een doel voor een kind (wat wil je dat je kind leert?) en een voor de ouder (hoe ga je dat aanpakken?).

Het kan bijvoorbeeld gaan over een kind dat angstig is, of juist heel bepalend in gedrag, of over een kind dat niet goed in slaap kan komen, over vragen rondom echtscheiding (hoe gaan we dit zo goed mogelijk regelen zodat onze kinderen hier het minst onder te lijden hebben). Het kan ook gaan over samen leren spelen, regels opstellen en grenzen aangeven en als ouder consequent zijn.

Mijn drie collega's en ik maken gebruik van Triple P, dit is een programma voor positief opvoeden.

Ik werk ook samen met mijn collega’s jeugdverpleegkundigen. We weten elkaar goed te vinden en kennen elkaars deskundigheid zodat we ouders optimaal kunnen ondersteunen. Ook met de Jeugd- en Gezinscoaches is een prima samenwerking. Als ik samen met ouders inschat dat er meer tijd nodig is om de vragen van ouders te kunnen beantwoorden, en dat er intensievere hulp wenselijk zou zijn, leg ik in overleg met de ouder(s) contact met een van de collega’s Jeugd- en Gezinscoaches die de ouder(s) dan verder gaan ondersteunen.

Mijn ervaring is dat ouders meestal heel goed weten hoe je iets kunt aanpakken, maar dat ze soms al zo lang in een bepaalde situatie zitten, dat ze niet meer zo goed op zichzelf vertrouwen als ouder. Mijn werk is geslaagd als de ouder weer vertrouwen heeft in zichzelf als opvoeder.

Mijn collega Peter Janssen en ik hebben ook expertise om het zelfvertrouwen van kinderen te versterken, onder andere door te werken aan sociale vaardigheden. In gesprekken met ouders en kind kan goed in kaart gebracht worden waar een kind moeite mee heeft. Wanneer het kind vooral moeite heeft met situaties die op school plaatsvinden, bespreken we met de leerkracht en ouder(s) hoe het kind hierin te ondersteunen. De afstemming is maatwerk en zal dus per kind/ouder verschillen.
Een afspraak maken met Peter Janssen of mij kan door te bellen naar GGD Hollands Noorden, telefoonnummer 088-0100550.

 

Ouders weten meestal heel goed hoe je iets kunt aanpakken