Facebook Instagram Linkedin
Home / Over het CJG / Menukaart PO

Menukaart PO

KINDEROPVANG EN ONDERWIJS

Werk je op het basisonderwijs? Dan kun je hier zien hoe de jeugd- en gezinscoach je kan ondersteunen. Voor het primair onderwijs geldt dit stroomschema en voor de collega's kinderopvang geldt dit stroomschema. In deze matrix is te zien wanneer welke professional in beeld is.

Daarnaast is er in Alkmaar een menukaart gemaakt voor het Primair Onderwijs (zie hieronder) en een voor het Voortgezet Onderwijs. Scholen kunnen eenvoudig zien welk klassikaal aanbod beschikbaar is en welk individueel aanbod voor ouders en kinderen. Vraag de jeugdverpleegkundige die aan de school verbonden is hoe de menukaart het beste te benutten is. Zij kunnen ook ondersteunen in de Gezonde School-aanpak.

De meeste interventies zijn kosteloos. Als er kosten zijn, is dit vermeld op de betreffende site.

Klassikaal aanbod (schoolbreed)

Gezonde School
aanpak om op een effectieve manier aan gezondheid te werken (via jeugdverpleegkundige/gezonde schooladviseur)

Stadskids Alkmaar
bredeschool aanbod 

Sportaanbod Alkmaar Sport voor scholen 

Sport- en speluitleen Alkmaar Sport voor scholen

JOGG
aanpak voor het creëren van gezonde omgeving

Rabo AZ Foodtour
gratis onderwijspakket (diverse thema's) voor groep 7 en 8

 

Voor individuele leerlingen

 

Stadskids Alkmaar
bredeschool aanbod

AlkmaarPas
geldtegoed o.a. om te sporten

AlkmaarActief
overzicht sportactiviteiten
info via sportregisseur van Alkmaar Sport

SportExperience
beoefenen van diverse sporten en sportadvies

Kind naar Gezonder Gewicht
aanpak voor kinderen (4-18) met overgewicht en obesitas, waarbij ook naar psychische en sociale aspecten gekeken wordt

Gezonde Maatjes
ondersteuning in de thuissituatie om gezonder en fitter te worden

VetCool
leefstijlprogramma voor kinderen (2-18) met (beginnend) overgewicht

Sportmaatjes
oefengroep voor knderen (3-18) met overgewicht of obesitas

 

 

Voor ouders (ouderavond of individueel)

 

Ouderkamer
ontmoetingsplaats ouders-school en ouder onderling/
informatie onderwijs en opvoeding

Klassikaal aanbod (schoolbreed)

 

Gezonde School
aanpak om op een effectieve manier aan gezondheid te werken (via jeugdverpleegkundige/gezonde schooladviseur)

Voedseleducatie Alkmaar
thema's en activiteiten in Alkmaar

Rabo AZ Foodtour
gratis onderwijspakker (diverse thema's) voor groep 7 en 8

Voor individuele leerlingen

 

Kind naar Gezonder Gewicht
aanpak voor kinderen (4-18) met overgewicht en obesitas waarbij ook naar psychische en sociale problemen gekeken wordt

Gezonde Maatjes
ondersteuning in de thuissituatie om gezonder en fitter te worden

Vet Cool
leefstijlprogramma voor kinderen (2-18) met (beginnend) overgewicht

Sportmaatjes
oefengroep voor kinderen (3-18) met overgewicht of obesitas

 

Voor ouders (ouderavond of individueel)

 

JOGG
aanpak voor het creëren van een gezonde omgeving

Ouderkamer
ontmoetingsplaats ouders-school en ouders onderling/
informatie onderwijs en opvoeding

Klassikaal aanbod (schoolbreed)

 

Gezonde School
aanpak om op een effectieve manier aan gezondheid te werken (via jeugdverpleegkundige/gezonde schooladviseur)

Klassikale Competentietraining 'De pezierige klas' 
contactpersoon: consulent van Samenwerkingsverband PPO NK

Artiance interactieve lessen
over pesten en groepsdruk

Art. 1 trainingsaanbod
over pesten, anders zijn, vooroordelen

Level UP
interactief lesprogramma over bewust/positief gamen (groep 5-6)

Wijzer in geldzaken
themalessen over geld

Halt
voorlichting over groepsdruk en cybercriminaliteit

Het Klokhuis
het bespreekbaar maken van kindermishandeling

 

Voor individuele leerlingen

 

Kindertelefoon
gratis en anoniem bellen/chatten over allerlei problemen en onderwerpen

Jongerenwerkers
op straat/jongerencoaching

Playing for Success
vergroten zelfvertrouwen, motivatie, positief zelfbeeld (groep 7-8)

Coach4You
ondersteuning bij overgang naar VO

Workshop De kinderen scheiden mee
leren omgaan met (aanstaande) scheiding

Mantelzorgcentrum
onsteuning jonge mantelzorgers

KOPP KOV groep
doe- en praatgroep voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen

Huiskamers
The Mall (YFC) in Ontmoetingscentrum De Rietschoot
My Place in wijkcentrum De Oever
Straatgeluid in wijkcentrum Mare Nostrum, stichting De Rekere, buurthuis Oud Overdie, buurthuis De Wachter

 

 

 

 

Voor ouders (ouderavond of individueel)

 

Informatie over relatie en echtscheiding

Gesubsidieerde themabijeenkomst (schermtijd, zelfredzaamheid, huisregels, luisteren etc) via de opvoedadviseur (info@cjgalkmaar.nl)

Omgaan met pubers
cursus voor ouders met pubers

Home-Start
opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse opvoedvragen

Buurtgezinnen
koppeling tussen (steun)gezinnen en (vraag)gezinnen

Ouderkamer
ontmoetingsplaats ouders-school en ouders ondering/
informatie onderwijs en opvoeding

Schoolwijs
ondersteuning niet-Nederlandse ouders bij betrokkenheid school

Aanmelden schuldhulpverlening
tips om met geld om te gaan

Klassikaal aanbod (schoolbreed)

 

Gezonde School
aanpak om op een effectieve manier aan gezondheid te werken )via jeugdverpleegkundige/gezonde schooladviseur)

In Control
voorlichting alcohol- en drugsgebruik

 

 

Voor individuele leerlingen

 

KOPP KOV groep
doe- en praat groep voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen

 

 

Voor ouders (ouderavond of individueel)

 

Ouderkamer
ontmoetingsplaats voor ouders-school en ouders onderling/
informatie onderwijs en opvoeding

Klassikaal aanbod (schoolbreed)

 

Gezonde School
aanpak om op een effectieve manier aan gezondheid te werken (via jeugdverpleegkundige/gezonde schooladviseur)

Art. 1 trainingsaanbod
over pesten, anders zijn, vooroordelen

 

Voor individuele leerlingen

 

Voor ouders (ouderavond of individueel)

 

Ouderkamer
ontmoetingsplaats ouders-school en ouders onderling/
informatie onderwijs en opvoeding

 

Klassikaal aanbod (schoolbreed)

 

Gezonde School
aanpak om op een effectieve manier aan gezondheid te werken (via jeugdverpleegkundige/gezonde schooladviseur)

Halt
voorlichting over groepsdruk, jeugdcriminaliteit en overlast jaarwisselig

Buit in de klas
lespakket voor weerbaarheid tegen criminele en seksuele uitbuiting (vanaf 10 jaar)

 

 

Voor individuele leerlingen

 

Huiskamers:
The Mall (YFC) in ontmoetingscentrum De Rietschoot
My Place in wijkcentrum De Oever
Straatgeluid in wijkcentrum Mare Nostrum, stichting de Rekere, buurthuis Oud Overdie, buurthuis De Wachter

Hackshield
weerbaarheid cybercriminaliteit

 

Voor ouders (ouderavond of individueel)

 

 

Klassikaal aanbod (schoolbreed)

 

Gezonde School
aanpak om op een effectieve manier aan gezondheid te werken (via jeugdverpleegkundige/gezonde schooladviseur)

Level Up
interactief lesprogramma over bewust/positief gamen (groep5/6)

Gedrag online
voorlichting veilig internetten en/of specifiek thema zoals Whatsapp-gebruik of digipesten

HackShield
weerbaarheid cybercriminaliteit

Voor individuele leerlingen

 

HackShield
weerbaarheid cybercriminaliteit

Voor ouders (ouderavond of individueel)

 

Ouderkamer
ontmoetingsplaats ouders-school en ouders onderling/
informatie onderwijs en opvoeding