Facebook Instagram Linkedin

Sport-Z organiseert elke woensdagmiddag van 15.00-16.00 uur SportFUN voor kinderen van 6 tot 14 jaar. SportFUN-lessen zijn bedoeld voor kinderen die lastig aansluiting vinden bij de groep in het reguliere sportaanbod. De begeleiding is er op gericht iedereen een plezierige sportbeleving te laten ervaren. Het is nu mogelijk om tot aan de zomervakantie gratis proeflessen te volgen, zodat je na de zomer meteen in kan stromen als de groep weer van start gaat.
Kosten: € 45 (voor 10 weken, deelname aan de introductieweken is gratis).

meer informatie en/of aanmelden

Opvoeden is leuk, maar niet altijd even makkelijk. Voor alle vragen over opvoeding of ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 19 jaar, kun je terecht op het Opvoedspreekuur, dat door vier opvoedadviseurs uitgevoerd wordt, verspreid over de gemeente Alkmaar. De opvoedadviseur kijkt samen met de ouder(s) naar antwoorden op en oplossingen voor vragen en problemen in de opvoeding. Dit gebeurt volgens de methode van Positief Opvoeden in maximaal vier gesprekken. Heb je meer of andere hulp nodig, dan kan de opvoedadviseur je verder op weg helpen.

De opvoedadviseurs Peter Janssen en Karin Wevelkate hebben bovendien expertise om het zelfvertrouwen van kinderen te versterken, onder andere door te werken aan sociale vaardigheden. Zij hebben ruime ervaring in het geven van sociale vaardigheidstrainingen. Deze twee opvoedadviseurs gaan ook individueel met kinderen en hun ouders in gesprek. In deze gesprekken kan goed in kaart gebracht worden waar een kind moeite mee heeft. Wanneer het kind vooral moeite heeft met situaties die op school plaatsvinden, bespreken Karin of Peter met de leerkracht en ouder(s) hoe het kind hierin te ondersteunen. De afstemming is maatwerk en zal dus per kind/ouder verschillen.
Een afspraak maken met Peter Janssen of Karin Wevelkate kan door te bellen naar GGD Hollands Noorden, telefoonnummer 088-0100550.

Een overzicht van alle Opvoedspreekuren:
Bel voor een afspraak naar 088-0100550, tenzij er een ander nummer vermeld wordt.

Inloopspreekuur op scholen. Een afspraak maken is niet nodig.

Kinderen van 1,5 tot 12 jaar hebben nog veel slaap nodig. Een goede nachtrust is belangrijk voor hun ontwikkeling én humeur.
Wat is handig om te weten als ouder en hoe kun je je kind liefdevol helpen om fijn te kunnen slapen en doorslapen?

In de online bijeenkomst Lekker slapen! komt aan bod:
• Wat is slaap: wat moet je weten om je kind te helpen met slapen?
• Wat is gezond slaapgedrag?
• Wat heeft je kind nodig om goed te kunnen slapen?
• Hoe ga je om met nachtangsten en nachtmerries?
• Wanneer is er sprake van een slaapstoornis?
• Waar vraag je om hulp als de slaapproblemen aanhouden?

De online bijeenkomst Lekker slapen! is een praktische online bijeenkomst. Niet alleen theorie, maar je zult ook zelf aan de slag gaan en bedenken hoe jij de slaap van je kind kunt verbeteren. Deze bijeenkomst is geschikt voor alle opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 12 jaar die meer willen weten over slapen.

Na het inschrijven ontvang je een link. Je kunt deze bijeenkomst bijwonen wanneer het jou uitkomt.

meer informatie en/of inschrijven

Voor ouders/opvoeders kan opvoeden een uitdaging zijn en is het soms zwaar. Simpele, duidelijke tips krijgen over hoe om te gaan met lastig gedrag is heel prettig. De cursus Positief Opvoeden geeft deze tips.

De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten waarin men informatie ontvangt en een aantal
opvoedingsvaardigheden leert:
• oorzaken herkennen van gedragsproblemen
• gewenst gedrag bij kinderen stimuleren
• om te gaan met ongewenst gedrag.
Vanaf de eerste bijeenkomst gaan de ouders/opvoeders met een werkboek thuis aan de slag. In de
slotbijeenkomst bespreekt men hoe het gaat en maakt men een plan voor de toekomst.

De cursus Positief Opvoeden is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (van 2 tot 12
jaar) met gedragsproblemen thuis, op school, in een club of met vriendjes én die behoefte hebben aan meer
begeleiding bij de opvoeding.

De cursus is nog niet ingepland

meer informatie

Sport & Outdoor is een sportprogramma voor kinderen en jongeren die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod of een verstandelijke beperking hebben.
Onder begeleiding van professionele sporttrainers en een pedagogisch deskundige wordt er in twee groepen gesport, met maximaal 12 personen per groep.

Het wekelijkse sportprogramma Sport & Outdoor vindt elke zaterdagochtend plaats:
10.00 - 11.00 uur - Gericht op deelnemers die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod (leeftijdsindicatie 8-14 jr)
11.00 - 12.00 uur - Gericht op deelnemers met een verstandelijke beperking (leeftijdsindicatie 8-26 jaar)

Sport & Outdoor wordt georganiseerd door Sport-Z.

Flyer Sport en Outdoor

meer informatie en/of inschrijven

Voor kinderen (7-14 jaar) uit gezinnen die thuis wat minder te besteden hebben en in Alkmaar wonen, organiseert Sport-Z kinderfeestjes (met maximaal 11 vriendjes en vriendinnetjes) met avontuurlijke en creatieve activiteiten! Je kunt zelfs kiezen uit drie soorten feestjes: een Obstacle Run feestje bij Outdoorpark Alkmaar, een creatief feestje bij Atelier Hemke of een NERF-feestje in sportcomplex De Meent. De activiteit duurt ongeveer 1,5 uur en de organisatie zorgt ook voor limonade en wat lekkers.

meer informatie en/of inschrijven

MOVERZ zijn jongeren (14-20 jr) die in acht weken van 16.30-18.00 uur leren hoe ze een activiteit kunnen begeleiden. Daarna kunnen ze als bijbaantje aan de slag in de sportwereld, in samenwerking met de lokale buurtsportcoaches. Natuurlijk word je ook na deze 8 weken nog begeleid.

meer informatie en/of inschrijven

Buurtgezinnen is gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.

meer informatie en/of inschrijven

Sportmaatjes is een oefengroep voor kinderen met overgewicht of obesitas. Het maakt deel uit van de Super Maatjes. Het is bedoeld voor kinderen die (langdurig) problemen hebben met overgewicht, bewegen uit de weg gaan of onvoldoende conditie hebben en gemotiveerd zijn hier samen met hun ouders iets aan te doen.

Omdat de kinderen samen met lotgenootjes sporten, wordt een veilige beweegomgeving gecreëerd zodat ze uiteindelijk voldoende zelfvertrouwen en conditie hebben om door te stromen naar een reguliere sportvereniging.

Het doel van het beweegprogramma Sportmaatjes is het bereiken van een gezond gewicht, voldoende conditie en beweging. Door een betere balans tussen voedselinname, beweging en doorgaande lengtegroei is het mogelijk om een gezond gewicht te bereiken. Afvallen is niet het hoofddoel van de behandeling, het verkrijgen van een lagere BMI (Body Mass Index) wel.

meer informatie en/of inschrijven

Vet Cool is een begeleidingsprogramma voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar met (beginnend) overgewicht of obesitas, waarbij ook de ouders/verzorgers intensief worden betrokken. Het betreft een jaarprogramma. Bij de aanpak van overgewicht is het belangrijk dat het hele gezin wordt ondersteund. Diverse zorgverleners zijn bij dit project betrokken, zoals een diëtiste, kinderfysiotherapeute en kinderpsycholoog.

meer informatie