Facebook Instagram Linkedin

Sport-Z organiseert elke woensdagmiddag van 15.00-16.00 uur SportFUN voor kinderen van 6 tot 14 jaar. SportFUN-lessen zijn bedoeld voor kinderen die lastig aansluiting vinden bij de groep in het reguliere sportaanbod. De begeleiding is er op gericht iedereen een plezierige sportbeleving te laten ervaren. Het is nu mogelijk om tot aan de zomervakantie gratis proeflessen te volgen, zodat je na de zomer meteen in kan stromen als de groep weer van start gaat.
Kosten: € 45 (voor 10 weken, deelname aan de introductieweken is gratis).

meer informatie en/of aanmelden

Opvoeden is leuk, maar niet altijd even makkelijk. Voor alle vragen over opvoeding of ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 19 jaar, kun je terecht op het Opvoedspreekuur, dat door vier opvoedadviseurs uitgevoerd wordt, verspreid over de gemeente Alkmaar. De opvoedadviseur kijkt samen met de ouder(s) naar antwoorden op en oplossingen voor vragen en problemen in de opvoeding. Dit gebeurt volgens de methode van Positief Opvoeden in maximaal vier gesprekken. Heb je meer of andere hulp nodig, dan kan de opvoedadviseur je verder op weg helpen.

De opvoedadviseurs Peter Janssen en Karin Wevelkate hebben bovendien expertise om het zelfvertrouwen van kinderen te versterken, onder andere door te werken aan sociale vaardigheden. Zij hebben ruime ervaring in het geven van sociale vaardigheidstrainingen. Deze twee opvoedadviseurs gaan ook individueel met kinderen en hun ouders in gesprek. In deze gesprekken kan goed in kaart gebracht worden waar een kind moeite mee heeft. Wanneer het kind vooral moeite heeft met situaties die op school plaatsvinden, bespreken Karin of Peter met de leerkracht en ouder(s) hoe het kind hierin te ondersteunen. De afstemming is maatwerk en zal dus per kind/ouder verschillen.
Een afspraak maken met Peter Janssen of Karin Wevelkate kan door te bellen naar GGD Hollands Noorden, telefoonnummer 088-0100550.

Een overzicht van alle Opvoedspreekuren:
Bel voor een afspraak naar 088-0100550, tenzij er een ander nummer vermeld wordt.

Inloopspreekuur op scholen. Een afspraak maken is niet nodig.

Sport & Outdoor is een sportprogramma voor kinderen en jongeren die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod of een verstandelijke beperking hebben.
Onder begeleiding van professionele sporttrainers en een pedagogisch deskundige wordt er in twee groepen gesport, met maximaal 12 personen per groep.

Het wekelijkse sportprogramma Sport & Outdoor vindt elke zaterdagochtend plaats:
10.00 - 11.00 uur - Gericht op deelnemers die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod (leeftijdsindicatie 8-14 jr)
11.00 - 12.00 uur - Gericht op deelnemers met een verstandelijke beperking (leeftijdsindicatie 8-26 jaar)

Sport & Outdoor wordt georganiseerd door Sport-Z.

Flyer Sport en Outdoor

meer informatie en/of inschrijven

Integrale Vroeghulp Noordwest-Holland ondersteunt, begeleidt en adviseert ouders met jonge kinderen met een complexe vraag rond de ontwikkeling. Integrale vroeghulp richt zich op kinderen van 0-7  jaar met een (vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand als gevolg van verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of een stoornis in het autistisch spectrum, maar ook bij (een vermoeden van) een ontwikkelingsvoorsprong. De hulp is gericht op het kind en het gezin waarin het kind opgroeit.

meer informatie

Via Uniek Sporten kunnen ouders (voor hun kind) met een beperking een geschikte vorm van sporten of bewegen vinden. Ook met vragen over bijvoorbeeld financiën of het vinden een sportmaatje kan men hier terecht.

meer informatie

De cursus Ben jij ook een BRUS? is bedoeld voor kinderen van 7 tot 11 jaar die een broer of zus hebben met een beperking. Tijdens de cursus worden de kinderen bekend gemaakt met het begrip brus, wat het betekent om een brus te zijn en welke gevoelens en emoties kinderen hierbij kunnen ervaren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe kinderen hun emoties beter kunnen leren herkennen en hoe zij hiermee om kunnen gaan. De bijeenkomsten hebben een interactief en speels karakter, waarbij zowel theorie als het uitwisselen van eigen ervaringen centraal staat.

De cursus is nog niet ingepland.

meer informatie

Stichting Sport-Z organiseert ook deze zomer weer vier weken lang VakantieFUN, in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum. Het creatieve en sportieve programma van VakantieFUN is speciaal gericht op kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod en een GGZ-indicatie hebben. Ook dit keer staat er weer veel leuks op het programma en de oudere doelgroep krijgt tussen de aangeboden activiteiten de keuze hun favoriete programma zelf op maat samen te stellen. VakantieFUN vindt plaats in de eerste 4 weken van de zomervakantie, te weten van 18 juli t/m 12 augustus, van maandag tot en met vrijdag in sportcomplex De Meent, onder professionele begeleiding. Ouders en verzorgers van kinderen die binnen de specifieke doelgroep vallen en die in een van de desbetreffende gemeenten wonen, kunnen hun kind t/m 17 april aanmelden. Deelname is kosteloos.

meer informatie en/of inschrijven

In het kader van de Autismeweek 2022 (van zaterdag 2 t/m zaterdag 9 april) organiseert RCO De Hoofdzaak een online themabijeenkomst 'Autisme als kracht'. Iedereen is welkom; jong en oud, cliënten en professionals. Ervaringsdeskundigen vertellen bij deze themabijeenkomst over hun leven met autisme. Er is veel ruimte voor jouw vragen en inbreng.

meer informatie en/of inschrijven

De cursus Help…mijn kind kan niet zonder! is voor ouders waarvan de kinderen problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken. Tijdens deze online cursus krijgen ouders tips waardoor zij zich minder machteloos voelen en de regie weer in handen krijgen.

De gratis cursus bestaat uit vier avonden en een terugkomavond.

De cursus start op 5 april.  De overige data zijn 12, 19 en 26 april. De terugkomavond is op 24 mei.

meer informatie en/of inschrijven

Piep zei de Muis is een praat- en doe groep voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar die thuis of in hun directie omgeving spanningen (hebben) ervaren. Bijvoorbeeld spanningen zoals stress bij een scheiding, (huiselijk) geweld, overlijden of ouders met psychische en/of verslavingsproblemen.

Inschrijven kan via p.poland@ggz-nhn.nl  of via 06-23116109.

Bekijk de Piep zei de muis flyer