Facebook Instagram Linkedin

VakantieFUN is een gratis sportief en creatief vakantieprogramma voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar die een indicatie hebben, problemen hebben met het verwerken van taal of prikkels, moeite hebben met het reguleren van emoties of gedrag, of geen aansluiting vinden bij regulier aanbod.

Dit jaar is er een afwisselend programma aan met speciale tiener- en themadagen.

Inschrijven kan tot en met 26 april.

meer informatie en/of inschrijven

WinterPRET is een Sport&Spel-activiteit voor kinderen en jongeren (6-18 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Tijdens deze sportochtend  is er voldoende professionele begeleiding aanwezig.

WinterPRET wordt georganiseerd door Sport-Z.

meer informatie en/of inschrijven

KOPPsupport is een online groepscursus voor jongeren die een vader of moeder hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. Door deze thuissituatie zijn jongeren doorgaans erg zelfstandig. Zij hebben geleerd om zich ook in moeilijke situaties staande te houden. Toch kan het ook hen wel eens teveel worden.

Wat betekent het precies wanneer de vader of moeder psychische en/of verslavingsproblemen heeft en wat kunnen de gevolgen voor het kind zijn? Er wordt uitgelegd welke gevoelens dit kan oproepen, informatie over waar je als jongere hulp kunt vinden als het even teveel wordt en uitleg over verschillende psychische en verslavingsproblemen.

Het is ook mogelijk om met andere jongeren te praten over hoe het is om een vader of moeder met psychische en/of verslavingsproblemen te hebben.

Thema’s die aan bod komen in de cursus;
De problemen van je ouder
De gevolgen voor jou
Tijd voor jezelf maken
Leren je grenzen aangeven
Positief denken
Je sociale netwerk

De cursus bestaat uit 8 sessies.

De groep bestaat uit maximaal 8 jongeren van 16-25 jaar.

meer informatie en/of inschrijven

Wordt uw bijzondere kind binnenkort 18 jaar? Dan gaat er veel veranderen. Niet alleen voor uw zoon of dochter, maar ook voor u als ouder. Het Mantelzorgcentrum helpt u graag om overzicht te houden. De Mantelzorgmakelaar van het Mantelzorgcentrum geeft tijdens deze online bijeenkomst tips en legt uit wat u nu al kunt regelen.

meer informatie en/of inschrijven

CJG Alkmaar organiseert een informatiebijeenkomst over ADHD voor ouders van kinderen met ADHD en voor iedereen die hier meer over wil weten.
De bijeenkomst is gebaseerd op het uitgangspunt: Kennis is de eerste stap naar actie!

Het doel van de bijeenkomst is om meer inzicht te krijgen in het gedrag van kinderen met ADHD en praktische handvatten te ontvangen om hen beter te kunnen ondersteunen. Tijdens de bijeenkomst worden tips gegeven die direct kunnen worden toegepast.
De voorlichting richt zich op (psycho)educatie en preventie, niet op behandeling.

inschrijven: info@cjgalkmaar.nl

 

Dit jaar organiseert Sport-Z 'HerfstvakantieFUN' voor kinderen en jongeren met een indicatie, in een nieuw jasje! Met een ochtendgroep (8-12 jaar) en een middaggroep (12-17 jaar) staat dit keer het thema SPORT centraal. Deelnemers worden in groepjes ingedeeld en begeleid door de bekende Sport-Z begeleiders. Kom je uit Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo dan kan je je nu gratis aanmelden.
Dagindeling:
8-12 jaar: ochtend 10.00-12.00 uur (inloop 9.30 uur);
12-17 jaar: middag 14.00-16.00 uur (inloop 13.30 uur).

meer informatie en/of inschrijven

Voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar uit Alkmaar die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen doen aan de kinderoptocht op zaterdag 7 oktober, sluit Sport-Z on Tour aan bij het 8 oktober programma van Alkmaar (let op: dit jaar dus gevierd op zaterdag 7 oktober!). Deze dag organiseren zij een gratis sportochtend in sportcomplex De Meent. Sport-Z zorgt voor  voldoende professionele begeleiding, zodat iederéén een leuk 8 oktober feest beleeft.

meer informatie en/of inschrijven

De KOPP-KOV groep 12-16 jaar is een doe-en praatgroep voor jongeren van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. In deze groep leren zij onder andere gevoelens te herkennen en te uiten, schuld-, schaamte- en verantwoordelijkheidsgevoel te verminderen en kunnen ze met andere kinderen over hun situatie thuis praten.

De KOPP-KOV doe- en praatgroep bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur.

meer informatie en/of inschrijven

 

Zes weken zomervakantie je kind bezig houden is voor veel ouders lastig te organiseren, laat staan als je kind niet mee kan doen aan het reguliere aanbod, omdat het kwetsbaar is en niet zomaar in de groep past. Stichting Sport-Z organiseert daarom ook dit jaar weer VakantieFUN in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum. Van 24 juli t/m 18 augustus kunnen kinderen en jongeren meedoen met het programma in sportcomplex De Meent, onder professionele begeleiding.

Let op: aanmelding is gesloten, neem contact op met Hester of Thomas als je alsnog interesse hebt:
Hester Zwart, via 06 52 49 32 64 h.zwart@sport-z.org of Thomas Botman, via 06 25 32 62 88 t.botman@sport-z.org.

Als je een kind (0 t/m 18 jaar) met een beperking of een chronische ziekte heeft, kunnen de veranderingen die dit meebrengt veel invloed hebben op je leven. Je vindt het misschien moeilijk een nieuw ritme te vinden en de balans te houden tussen de zorg voor je kind en tijd voor jezelf. Daarnaast heeft de veranderde situatie mogelijk invloed op jullie relatie en netwerk. Het kan prettig zijn om hierover met mensen in gesprek te gaan, die in een vergelijkbare situatie zitten. Een plek waar je je gehoord voelt en alle gevoelens en gespreksonderwerpen er mogen zijn.

Momenteel is er nog geen bijeenkomst ingepland.