Facebook Instagram Linkedin

Voor ouders/verzorgers die te maken hebben met een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin deze gratis bijeenkomst. Er wordt op een interactieve manier voorlichting over TOS gegeven, waarbij er voornamelijk aandacht is voor wat het voor kinderen betekent om een TOS te hebben, waardoor er meer begrip ontstaat voor hun gedrag en je je kind beter kunt ondersteunen. Daarbij krijg je bruikbare tips om direct toe te kunnen passen. Deze bijeenkomst gaat uit van: "Comprendre, c'est déjà agir!” dit betekent: Begrijpen is al handelen. De voorlichting wordt dus gegeven vanuit preventie en is gericht op (psycho)educatie, niet op behandeling.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: info@cjgalkmaar.nl

 

Bibliotheek Kennemerwaard organiseert wekelijks op meerdere locaties een BiebStart ochtend, waarbij voorgelezen wordt aan kinderen tussen 0 en 4 jaar. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor kinderen en hun (groot)ouders.

De BiebStart is gratis te bezoeken en reserveren is niet nodig.

BiebStart vindt plaats op locaties De Mare, Centrum en Overdie.

meer informatie

Een keer in de maand organiseert bibliotheek Kennemerwaard de BiebStart Plus middag.
Speciaal voor kleuters wordt er aan de hand van een thema voorgelezen en is er een extra spelactiviteit.
Kinderen van 4-6 jaar zijn met hun (groot)ouders van harte welkom. Reserveren is niet nodig.

De BiebStart Plus middag vindt plaats in bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 2.

meer informatie 

Een keer in de maand organiseert bibliotheek Kennemerwaard de BiebStart Plus middag.
Speciaal voor kleuters wordt er aan de hand van een thema voorgelezen en is er een extra spelactiviteit.
Kinderen van 4-6 jaar zijn met hun (groot)ouders van harte welkom. Reserveren is niet nodig.

De BiebStart Plus middag vindt plaats in bibliotheek de Mare, Laan van Straatsburg 2.

meer informatie 

Tijdens de BiebStart ochtend wordt er interactief voorgelezen aan kinderen van 0-4 jaar. Ook is er volop gelegenheid om andere jonge ouders te ontmoeten. Regelmatig worden onderdelen van de collectie uitgelicht zodat je de collectie voor kinderen van 0 tot 4 jaar beter leert kennen.

De BiebStart ochtend wordt op diverse locaties van Bibliotheek Kennemerwaard georganiseerd.

meer informatie en/of inschrijven

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand door hen voor te lezen extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben 20 sessies met een gezin. Ze komen thuis, of zien elkaar, als dat niet kan, via internet of op een openbare plek. Het is de bedoeling dat taal- en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgt.

De VoorleesExpress wordt aangeboden door Humanitas.

meer informatie 

aanmelden via het consultatiebureau of school

Schoolwijs ondersteunt ouders met een niet-Nederlandse afkomst met kinderen op de basisschool. De vrijwilliger komt als maatje twintig keer bij het gezin langs om vragen rondom school te beantwoorden en het gezin hiermee te helpen.

meer informatie en/of inschrijven