Facebook Instagram Linkedin

Opvoeden is leuk, maar niet altijd even makkelijk. Voor alle vragen over opvoeding of ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 19 jaar, kun je terecht op het Opvoedspreekuur, dat door vier opvoedadviseurs uitgevoerd wordt, verspreid over de gemeente Alkmaar. De opvoedadviseur kijkt samen met de ouder(s) naar antwoorden op en oplossingen voor vragen en problemen in de opvoeding. Dit gebeurt volgens de methode van Positief Opvoeden in maximaal vier gesprekken. Heb je meer of andere hulp nodig, dan kan de opvoedadviseur je verder op weg helpen.

De opvoedadviseurs Peter Janssen en Karin Wevelkate hebben bovendien expertise om het zelfvertrouwen van kinderen te versterken, onder andere door te werken aan sociale vaardigheden. Zij hebben ruime ervaring in het geven van sociale vaardigheidstrainingen. Deze twee opvoedadviseurs gaan ook individueel met kinderen en hun ouders in gesprek. In deze gesprekken kan goed in kaart gebracht worden waar een kind moeite mee heeft. Wanneer het kind vooral moeite heeft met situaties die op school plaatsvinden, bespreken Karin of Peter met de leerkracht en ouder(s) hoe het kind hierin te ondersteunen. De afstemming is maatwerk en zal dus per kind/ouder verschillen.
Een afspraak maken met Peter Janssen of Karin Wevelkate kan door te bellen naar GGD Hollands Noorden, telefoonnummer 088-0100550.

Een overzicht van alle Opvoedspreekuren:
Bel voor een afspraak naar 088-0100550, tenzij er een ander nummer vermeld wordt.

Inloopspreekuur op scholen. Een afspraak maken is niet nodig.

Voor ouders/opvoeders kan opvoeden een uitdaging zijn en is het soms zwaar. Simpele, duidelijke tips krijgen over hoe om te gaan met lastig gedrag is heel prettig. De cursus Positief Opvoeden geeft deze tips.

De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten waarin men informatie ontvangt en een aantal
opvoedingsvaardigheden leert:
• oorzaken herkennen van gedragsproblemen
• gewenst gedrag bij kinderen stimuleren
• om te gaan met ongewenst gedrag.
Vanaf de eerste bijeenkomst gaan de ouders/opvoeders met een werkboek thuis aan de slag. In de
slotbijeenkomst bespreekt men hoe het gaat en maakt men een plan voor de toekomst.

De cursus Positief Opvoeden is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (van 2 tot 12
jaar) met gedragsproblemen thuis, op school, in een club of met vriendjes én die behoefte hebben aan meer
begeleiding bij de opvoeding.

De cursus is nog niet ingepland

meer informatie

Buurtgezinnen is gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.

meer informatie en/of inschrijven

VoorZorg is voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind, weinig of geen opleiding hebben gevolgd en bijkomende problemen/zorgen hebben. Jonge vrouwen krijgen ondersteuning van een VoorZorgverpleegkundige bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind.

De ondersteuning vindt plaats totdat het kind 2 jaar is.

meer informatie en/of inschrijven

LHBTI (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel) zijn, is in veel culturen niet geaccepteerd. Het is niet zo gek dat je in de knoop kunt raken over wie en wat je bent. Je wilt je familie en je vrienden niet kwetsen, maar je zit toch met die gevoelens.
Veilie Haven helpt je met begeleiding en ondersteuning.

meer informatie

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een grote stap. De een is zelfredzaam genoeg, de ander heeft moeite deze stap zelfstandig te maken.

Wanneer ouders zich zorgen maken én deze zorgen worden gedeeld door de leerkracht in groep 8 van de basisschool, kan bij Gilde Alkmaar een beroep worden gedaan op Coach4you.
De vrijwilligers van Coach4you zijn gemotiveerd en getraind en ondersteunen leerlingen van scholen in Alkmaar en omgeving die dat nodig hebben.
De ondersteuning is erop gericht dat de leerlingen de brugklas met succes kunnen afronden en vroegtijdige uitval wordt voorkomen.

meer informatie

Tijdens deze workshop ontmoet je andere ouders/opvoeders en kun je met elkaar ervaringen en ideeën uitwisselen over ouderschap en het hanteren van ongewenst gedrag. Omgaan met emoties van tieners is daar een onderdeel van. We besteden aandacht aan de redenen waarom tieners snel en heftig reageren en hoe je hen kunt leren hun emoties beter te beheersen.

De workshop duurt 2 uur. Een groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 ouders/opvoeders met kinderen tussen de 12 en 16 jaar.

De workshop is nog niet ingepland.

meer informatie
of neem contact op via cursusbureau@ggdhn.nl

De cursus Positief Opvoeden Online geeft je antwoord op de vragen over het gedrag van je kind. In deze cursus leer je 17 verschillende opvoedvaardigheden. Je kiest zelf welke je wil gebruiken, dit kan ook steeds wisselen. Zo ontwikkel je een opvoedaanpak die helemaal op maat is voor jouw kind en jullie gezin.
De cursus helpt je de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (2-12 jaar) met problemen in hun gedrag én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding.

Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:
- Goed gedrag stimuleren.
- Nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren.
- Omgaan met ongewenst gedrag.
- Ongehoorzaamheid verminderen.
- Samen boodschappen doen weer leuk maken

meer informatie en/of inschrijven

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers in de buurt van onze Home-Start locatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze coördinator(en).
Let op: gezinnen kunnen alleen meedoen aan het Home-Start programma in hun eigen gemeente.

meer informatie en/of inschrijven

E: kantoor.nkl@humanitas.nl
T: 072 540 1800

Ervaar je knelpunten of heb je vragen over de opvoeding of de interactie met je kind? Dan kan kortdurende Video-home training je helpen. Met behulp van korte videobeelden van dagelijkse gezinssituaties wordt het contact tussen jou en je kind(eren) vastgelegd. Hierbij staat centraal wat er goed gaat en wat je dus meer kunt doen. Ook ontvang je tips over zaken waar je vragen over hebt. De beelden worden alleen door de Video-home trainer en jou bekeken.
Voor meer informatie kun je terecht bij je eigen jeugdverpleegkundige, arts of opvoedadviseur of bij aanmeldingvht@ggdhn.nl