Facebook Instagram Linkedin
Home / Thema's / Geldzaken

Geldzaken

Wanneer je als gezin wat minder geld uit te geven hebt, heeft dit invloed op veel zaken. Als je niet overal aan mee kunt doen, kan je kind het gevoel hebben er niet bij te horen en dat is voor je kind en jou niet fijn. Minder geld hebben kan er ook voor zorgen dat je juist creatieve oplossingen bedenkt, waar geen of minder geld voor nodig is. Door een voorbeeld voor je kind te zijn, kan het veel van je leren. Want als kinderen al op jonge leeftijd leren hoe ze met geld om moeten gaan, komen ze later minder vaak in de financiële problemen. 

Als er thuis zorgen zijn over geld, heeft je kind dit waarschijnlijk gemerkt. Je wilt je kind natuurlijk geruststellen. Wát vertel je over jouw geldzorgen? En hóe vertel je het? Lees de tips.

Als je meer inzicht wilt krijgen in je geldzaken kijk dan eens bij het Nibud of bij Wijzer in geldzaken, voor informatie over regelingen, toeslagen, sparen, zakgeld, pensioen of schulden. 
 
Met een laag inkomen kun je mogelijk een tegemoetkoming (vergoeding) in kosten van Zaffier ontvangen. Niet iedereen die recht heeft op gemeentelijke regelingen maakt hier gebruik van. Bijvoorbeeld omdat je de regeling niet kent of omdat je het lastig vindt om de formulieren voor een tegemoetkoming (vergoeding) in te vullen.

Het Formulierenpunt Zaffier kan je helpen bij het invullen van (online) formulieren. Ook word je geholpen om alle gegevens te verzamelen en bekijk je samen waar je recht op hebt. 

Geldplan Zaffier is een handige manier om grip te krijgen op je geld. Er zijn negen verschillende plannen, waarvan een speciaal voor nieuwkomers met een verblijfsvergunning (statushouders). Je ontvangt tips om je uitgaven te verminderen en je inkomsten te verhogen. Daarnaast krijg je inzicht in het maken van zorgvuldige keuzes voor als je geld over hebt.

Maak jij gebruik van alle regelingen? In Nederland zijn namelijk veel toeslagen en regelingen. Vaak weten mensen niet of ze er recht op hebben. Ontdek of jij geen geld laat liggen. Doe de check op geldfit.nl/potjes-check.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt je om energieschulden te voorkomen.

Bij het steunpunt van de Belastingdienst (in het Stadskantoor van de gemeente Alkmaar) kun je met al je vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen terecht.

Ook kun je bij Humanitas terecht voor hulp rond je geldzaken. Bijvoorbeeld om je inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Of bij het zoeken naar ruimte in het budget om schulden af te lossen. 

De inkomensgrens voor een gratis AlkmaarPas is 120 procent van de bijstandsnorm. Op de gratis AlkmaarPas staan tegoeden waar je verschillende dingen mee kunt doen: sporten, schoolkosten betalen (ouderbijdrage en schoolreisje), naar de bioscoop gaan, lid worden van verenigingen, buskaartjes kopen en nog veel meer.

Als er, na aftrek van alle vaste lasten (huur, gas, licht, water, verzekeringen, etc.) niet genoeg geld over blijft voor voeding en kleding, kun je via een hulpverlenende instantie een aanvraag doen bij de Voedselbank.

Bij Het Leger des Heils  kun je kwalitatief goede kleding kopen voor een lage prijs.

Op elke locatie van CJG Alkmaar is een Ruil/Weggeefhoek, waar je gratis baby- en peuterspullen kunt uitzoeken en inleveren. Baby’s en peuters groeien snel uit hun kleren en kunnen uitgekeken zijn op hun speelgoed of boekjes. Vaak is kleding nog lang niet versleten en kan speelgoed ook nog een ronde mee. 

Bij een KinderzwerfboekStation kunnen kinderen gratis boeken uitzoeken om mee naar huis te nemen, te lezen en als het uit is, weer door te geven. In Alkmaar zijn meerdere Kinderzwerfboekstations.

Voor veel kinderen is een eigen fiets, door de financiële situatie thuis, niet vanzelfsprekend. Deze kinderen zijn hierdoor niet in staat om met vriendjes en vriendinnetjes mee te kunnen fietsen naar school of sport. Het doel van het project Elk kind een Fiets in Alkmaar, waarbij diverse partijen samenwerken, is dat deze kinderen worden voorzien van een fiets.

Aanbod

bekijk al het aanbod