Facebook Instagram Linkedin
Home / Wijk- en buurtcentra

Wijk- en buurtcentra

Iedereen is welkom in de buurt- en wijkcentra.

De bewonersondernemingen en buurt- en wijkcentra zijn verspreid over de wijken. Het zijn ontmoetingsplaatsen voor wijkbewoners. Je kunt er samen eten, vrijwilligerswerk doen en meedoen met activiteiten die voor jong en oud georganiseerd worden. Per wijkcentrum wordt er rekening gehouden met de samenstelling van de wijk en de behoeften en interesses van de bewoners in combinatie met de omvang van het centrum. 

In het wijkcentrum kun je meedoen aan allerlei bewonersinitiatieven en activiteiten. Deze sluiten aan bij actuele onderwerpen waar de wijk mee te maken heeft, zoals veiligheid, jeugd, dementie, dagbesteding, arbeidsparticipatie, langer thuis wonen, eenzaamheid, mantelzorgondersteuning en (laagdrempelige) toegang tot zorg. Je kunt er terecht met vragen en/of ondersteuning. 

In wijkcentrum De Oever en in wijkcentrum De Daalder kunnen wijkbewoners langskomen bij Voor Mekaar met vragen op het gebied van welzijn, zorg, voorzieningen en sociale wet- en regelgeving. Loop gerust eens binnen! 

Ook is het wijkcentrum een leerwerkplaats voor educatie en ontwikkeling, en een praktijkschool voor stages en re-integratie.  

Door middel van het samenwerkingsverband Vzo bundelen de buurt- en wijkcentra hun krachten en worden kennis en ervaringen met elkaar gedeeld.

Meer informatie over en een overzicht van de buurt- en wijkcentra.