Facebook Instagram Linkedin
Home / Wijkcentra

Wijkcentra

Iedereen is welkom in de buurt- en wijkcentra  
De bewonersondernemingen en buurt- en wijkcentra zijn verspreid over de wijken. Het zijn ontmoetingsplaatsen voor wijkbewoners. Je kunt er samen eten, vrijwilligerswerk doen en meedoen met activiteiten, die voor jong en oud georganiseerd worden. 
Per locatie wordt er rekening gehouden met de samenstelling van de wijk en de behoeften en interesses van de bewoners, in combinatie met de omvang van het centrum. 

In het wijkcentrum kun je meedoen aan allerlei bewonersinitiatieven en activiteiten Ze sluiten aan bij actuele onderwerpen waar de wijk mee te maken heeft, zoals veiligheid, jeugd, dementie, dagbesteding, arbeidsparticipatie, langer thuis wonen, eenzaamheid, mantelzorgondersteuning en (laagdrempelige) toegang tot zorg. Je kunt er terecht met vragen en/of ondersteuning. 

Loop gerust eens binnen! 

Ook is het wijkcentrum een leerwerkplaats voor educatie en ontwikkeling, en een praktijkschool voor stages en re-integratie.  

Door middel van het samenwerkingsverband Vzo bundelen de buurt- en wijkcentra hun krachten en worden kennis en ervaringen met elkaar gedeeld.
Meer informatie over en een overzicht van de buurt- en wijkcentra.