Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Bijbaantje en vakantiewerk

Bijbaantje en vakantiewerk

Geld uitgeven is leuk! Jongeren willen daarom graag wat bijverdienen om zo hun smartphone of computergames te kunnen betalen. Bijverdienen mag al vanaf 13 jaar in de vorm van een bijbaan of vakantiewerk. Zwartwerken is verboden.

Bijbaan

Een bijbaan is werk dat je kind voor langere tijd doet. Je kind heeft dan een contract met de werkgever. In dit contract staan onder meer:

  • wat je kind verdient;
  • hoeveel uren je kind moet werken;
  • de datum waarop je kind met het werk begon;
  • de opzegtermijn.

Een arbeidsovereenkomst kan worden afgesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Vakantiewerk

Vakantiewerk is tijdelijk werk dat niet langer dan zes weken duurt. Meestal is dat in de periode van juni tot september. Je kind krijgt dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en heeft hierbij recht op het minimumjeugdloon.

Jonger dan 13 jaar?

Als je kind jonger is dan 13 jaar, mag het nog niet werken. De wet op de kinderarbeid verbiedt dit. Je kunt jongere kinderen wel thuis klusjes laten doen. Maak het niet te zwaar of te gevaarlijk. Goede klusjes zijn bijvoorbeeld stofzuigen, koken, de auto wassen, grasmaaien of de hond van de buren uitlaten. Geef je kind daar een beetje geld voor. Van deze kleine verantwoordelijkheden wordt je kind zelfstandiger.

Als aan kinderen jonger dan 13 jaar wordt gevraagd om mee te spelen in een professionele musical, heb je daarvoor een vergunning nodig. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen drie keer per week meespelen zonder vergunning. Ze mogen niet meer dan 15 dagen per jaar meedoen.

Hoeveel mag je kind werken?

Er zijn veel regels die bepalen hoeveel je kind mag werken en verdienen. Jongeren van 13, 14 en 15 jaar mogen bijvoorbeeld niet meer dan 12 uur per week werken. Daarbij zijn er ook regels voor werken op schooldagen en in de weekenden. Voor jongeren vanaf 16 jaar zijn deze regels minder streng. Voor jongeren vanaf 18 jaar gelden de algemene arbeidsregels volgens de CAO. Werken mag natuurlijk niet ten koste gaan van het huiswerk!

Thuiswonende kinderen mogen onbeperkt bijverdienen. Dat heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag.

Minimumloon voor jongeren

In Nederland is er een wettelijk bruto minimumjeugdloon vastgesteld. Voor elke leeftijd is dat een percentage van het algemeen minimumloon voor volwassenen.

  • Hoe ouder je kind wordt, hoe hoger dit percentage is en hoe meer je kind dus verdient.
  • Het minimumjeugdloon is bepaald voor jongeren vanaf 15 jaar tot en met 20 jaar.
  • Er is dus geen vastgesteld wettelijk minimumloon voor jongeren van 13 en 14 jaar.
  • Op Nibud.nl vind je meer informatie over geld verdienen.
Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?