Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Werkomstandigheden

Werkomstandigheden

Werkomstandigheden zijn van invloed op zowel je lichamelijke als je psychische gezondheid. Er zijn regels die je kind beschermen en waar een werkgever zich aan moet houden.

Jongeren van 16 of 17 jaar

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen maar een beperkt aantal uren werken en moeten ook regelmatig pauze hebben. Vanwege hun veiligheid mogen ze niet in een ruimte werken waar industriële machines staan. Het werk mag niet zwaar zijn, geen gevaar opleveren en het mag de gezondheid niet schaden.

Regels over werkomstandigheden voor jongeren

De volgende werkzaamheden mogen kinderen nog niet uitvoeren:

 • machinegebonden arbeid zoals werk aan de lopende band, in een magazijn, en werk waarbij je meer dan 10 kilo moet tillen of meer dan 20 kilo moet duwen of trekken;
 • werk waarbij het kind langer dan 8 minuten een belastende werkhouding moet aannemen (bukken, met gebolde rug of scheve schouders staan), en werken op de knieën;
 • werken met of bij machines die snij-, knel- of pletgevaar met zich meebrengen, werken met gevaarlijke stoffen of in omstandigheden waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.

Wat mag je kind wel?

Alleen bepaalde hulparbeid is toegestaan. Dat zijn hand- en spandiensten waarop toezicht wordt uitgeoefend. Voorbeelden zijn:

 • hulpwerkzaamheden in of bij een restaurant, hotel, sportclub, camping, winkel, speeltuin, bungalowpark of boerderij;
 • folders en huis-aan-huisbladen verspreiden;
 • hulpwerkzaamheden voor andere gezinnen, zoals oppassen, auto’s wassen en huishoudelijk werk verrichten;
 • lege flessen innemen, lichte schoonmaakwerkzaamheden, inpakken en vakken vullen.

Uren en dagen

 • Kinderen mogen maar één dag van het weekend werken.
 • Jongeren mogen per dag maximaal 9 uur werken. De schooltijd wordt hierin meegerekend!
 • Er moeten regelmatig pauzes zijn.
 • Per week mag je kind in totaal hooguit 45 uur bezig zijn met werk én school.
 • Gemiddeld mag een kind niet meer dan 40 uur per week werken over een periode van 4 weken.

School is ook belangrijk!

Sommige pubers willen graag veel verdienen om leuke dingen te kopen en uit te gaan. Houd in de gaten dat het werk niet ten koste mag gaan van school, en dat kinderen ook tijd nodig hebben om te ontspannen. Merk je als ouder dat het allemaal een beetje veel wordt, dan is het goed om dit met je kind te bespreken.

De Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat werkgevers en werknemers de Arbowet naleven. In deze wet staan de verplichtingen als het gaat om de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Als je kind vindt dat de leidinggevende of werkgever niet goed omgaat met de veiligheid, dan kan het dit (anoniem) melden bij de Arbeidsinspectie.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?