Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Samengesteld gezin

Samengesteld gezin

Als je een relatie aangaat met iemand die kinderen meeneemt uit een vorige relatie, dan heb je een samengesteld gezin. Je krijgt dan meestal de rol van stiefouder. Zeker wanneer jullie relatie serieus wordt en jullie steeds meer de kinderen samen opvoeden.

Een nieuw gezin vormen

Samen een nieuw gezin vormen is niet altijd eenvoudig. Misschien vinden de kinderen van je partner het moeilijk om jou te accepteren als stiefouder. Of vind jij het moeilijk.Als je kind ook een gedeelte van de tijd bij de andere ouder woont kunnen die twee leefwerelden ingewikkeld voor je kind zijn. Soms wordt het zelfs moeilijker als de kinderen ouder en volwassen worden.

  • Geef het tijd. Het vormen van een samengesteld gezin vraagt veel begrip, geduld en doorzettingsvermogen van iedereen. Verwacht niet dat je meteen een goedlopend gezin hebt. Iedereen moet zijn plekje vinden en dat kan soms jaren duren. Onderzoek laat zien dat kinderen tijd nodig hebben om te wennen aan een nieuwe volwassene in het gezin.
  • Leg aan je stiefkinderen uit dat je niet de plek van hun andere ouder wilt innemen. Wees dus ook terughoudend in die ouderrol. Maar steun elkaar wel op de achtergrond.
  • Misschien hebben jij en je nieuwe partner niet dezelfde opvoedstijl. Probeer dan basisregels vast te leggen die voor alle kinderen in het gezin gelden en voer die langzaam in.
  • Werk aan een stevige relatie met je partner, maak regelmatig tijd vrij voor elkaar. Dat versterkt jullie band en is ook goed voor de andere relaties in jullie gezin.
  • Voor kinderen is het een grote overgang om in een samengesteld gezin te wonen. Jullie doen misschien veel dingen met het gehele nieuwe gezin. Dat is natuurlijk een goed idee. Maar breng als biologische ouder ook regelmatig tijd alleen met je eigen kinderen door en doe eens iets speciaals met hen. Dat maakt het voor kinderen makkelijker om in een samengesteld gezin op te groeien. Zeker als zij zien dat hun ouder na de scheiding weer gelukkig is.

Wil je meer informatie over het omgaan met stiefkinderen of heb je andere vragen over jouw samengestelde gezin? Op het forum van VillaPinedo.nl kun je vragen stellen aan jongeren met gescheiden ouders.

Je gevoelens

Misschien heb je moeite om je helemaal open te stellen voor de kinderen van je nieuwe partner. Hoe goed je ook probeert iedereen evenveel aandacht te geven en op dezelfde manier met ze om te gaan. Soms kan hun gedrag naar jou je moedeloos en verdrietig maken. Of vind je dat je partner jou niet genoeg steunt als stiefouder. Het is normaal dat het niet allemaal vanzelf gaat en dat kan moeilijk zijn. Steun van andere stiefouders kan misschien helpen. Op StiefacademieNederland.nl vind je verhalen van andere (stief)ouders en professionals.

Omgang met de andere ouder

De kinderen hebben ineens meer familie dan eerst. Dit kan soms ingewikkeld worden. Een goede omgang met de ex-partners is belangrijk voor de zorg en de opvoeding van de kinderen. Je blijft samen met je ex-partner verantwoordelijk voor je opgroeiende kinderen. In plaats van liefdespartners ben je nu samenwerkingspartners in de opvoeding. Dat vraagt van jullie allebei aanpassing en flexibiliteit. Je bent wettelijk verplicht om de afspraken met je ex-partner over de zorg en opvoeding vast te leggen in een ouderschapsplan. Hierin staan bijvoorbeeld ook de afspraken over de kinderalimentatie.

Het is belangrijk dat je in contact blijft met de andere ouder van jullie kinderen. Houd je aan de gemaakte afspraken. Werkt het niet? Overleg dan met elkaar hoe het anders kan, liefst zonder dat de kinderen erbij zijn.

Het is goed voor kinderen om hun biologische vader en moeder, mits zonder ruzie, af en toe samen om zich heen te hebben. Geef daar als stiefouder ruimte voor, ook al is dat misschien niet altijd even gemakkelijk.

Ouderlijk gezag stiefkinderen

Jullie zijn niet automatisch de wettelijke ouder van elkaars kinderen. Ook niet als je trouwt. Een kind kan maar twee gezagsdragers hebben. Als de andere ouder het ouderlijk gezag nog heeft, kan een stiefouder dat niet krijgen. Heeft de andere biologische ouder geen ouderlijk gezag meer, dan kun je stiefouderadoptie (of partneradoptie) overwegen. Bij deze adoptie zijn de kinderen voor het leven verbonden aan de 'nieuwe' ouder. Je kunt er ook voor kiezen om bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag in te dienen. Dit is een wat lichtere vorm van ouderlijk gezag, die ophoudt als het kind 18 jaar is. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Je leest hier meer over op Rijksoverheid.nl. Zowel de kinderen als je partner en de ex van je partner moeten het hier allemaal mee eens zijn. De rechter houdt altijd rekening met de mening van het kind. Vanaf 12 jaar is de instemming van het kind nodig.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?