Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / School en opvoeding

School en opvoeding

Op school leert je kind behalve rekenen en schrijven ook andere dingen.

Je kind leert op school bijvoorbeeld dat bewegen en sporten leuk en gezond is, en dat groente en fruit eten goed voor je is. Sommige scholen hebben daarvoor schoolmelk en schoolgruiten tijdens het overblijven. Daarbij waarderen ze het als ouders gezonde traktaties meegeven aan hun kind.

Samenwerken met de school

Als ouder ken je je kind heel goed en weet je hoe het met de ontwikkeling en opvoeding thuis gaat. De school weet hoe het gaat met de ontwikkeling van je kind op school. Daarom is een goede samenwerking tussen ouders en school belangrijk voor een goede ontwikkeling van je kind.

Hoe kun je als ouder betrokken zijn?

Als ouder kun je zelf nauw betrokken zijn bij de school van je kind. Dat kan door naar de ouderavonden en tienminutengesprekken te gaan en door af en toe te praten met de leerkracht bij het brengen of halen.

Je kunt ook plaatsnemen in de ouderraad of in de medezeggenschapsraad. Als je in de ouderraad zit, organiseer je vooral leuke activiteiten, zoals schoolreisjes. Zit je in de medezeggenschapsraad, dan mag je meedenken en meebeslissen over het reilen en zeilen van de school.

Gezonde School

Scholen doen soms al veel op het gebied van gezondheid. Denk aan hoofdluiscontroles, een gezond traktatiebeleid of het organiseren van een sportdag. De Gezonde School-aanpak gaat een stapje verder. Deze aanpak stimuleert om activiteiten die goed werken structureel terug te laten komen en op te nemen in het schoolbeleid. Wil je graag dat de school van jouw kind ook een Gezonde School wordt? Kijk dan op de website Gezondeschool.nl.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?