Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Seksuele opvoeding 6-9 jaar

Seksuele opvoeding 6-9 jaar

Als ouder speel je een belangrijke rol in de seksuele opvoeding. Het is belangrijk om al op jonge leeftijd met je kind over seksualiteit te praten.

Verliefdheid

De meeste kinderen kunnen op deze leeftijd uitleggen wat verliefdheid is, sommigen hebben al 'verkering'. Ze staan dan samen in de pauze of spelen samen. Ze geven elkaar meestal nog geen kusjes. Leg uit dat verliefdheid leuk kan zijn, je verlegen kan maken en soms verwarrend kan zijn. Ook kun je vertellen dat je verliefd kunt zijn op jongens, op meiden of op beiden.

Seksueel spel

Als we het over seksueel spel hebben, bedoelen we het aanraken en bekijken van geslachtsdelen van jonge kinderen bij elkaar. Jonge kinderen doen dit bij elkaar op deze leeftijd. Vaak gebeurt dit buiten het zicht van volwassenen. Schrik niet en reageer niet geschokt als je kind dingen uitprobeert. Leg wel uit dat je kind alleen iets mag doen als het het zelf wil en als de ander het ook wil.

Grenzen aangeven

Besteed ook aandacht aan het opbouwen van zelfvertrouwen. Dat helpt je kind bij het durven zeggen wat het wel en niet wil. Je doet dit door complimenten te geven en je kind te laten merken dat het trots op zichzelf mag zijn. Respecteer daarnaast ook de privacy en grenzen van je kind. Ook op die manier laat je merken dat je kind mag aangeven als het iets wel of niet wil.

Seksuele weerbaarheid

Sommige kinderen gaan tussen de zes en negen jaar voor het eerst zelfstandig naar school, andere kinderen spelen buiten zonder toezicht. Besteed daarom vanaf deze leeftijd aandacht aan seksuele weerbaarheid. Leer je kind op het eigen gevoel te vertrouwen. Vertel je kind dat het niet zomaar met andere mensen mee mag gaan, zonder dat jij het weet. Ook niet als het bekenden zijn. Vertel dat niemand aan je lijf mag komen als je dat niet wilt en als er iets gebeurt wat het kind niet wil het nooit de schuld van het kind is, laat merken dat je kind altijd bij je terecht kan.

Online seksuele opvoeding

Kinderen onder de acht jaar kunnen schrikken van beelden van seks. Ze kunnen hier onzeker en angstig van raken. Dat komt omdat ze nog volop bezig zijn met hun emotionele ontwikkeling en deze beelden niet goed kunnen plaatsen. Kijk dus af en toe mee met wat je kind op internet doet en vraag naar wat het gezien heeft. Zorg ook voor een goede filter op je computer, zodat beelden van geweld en porno niet toegankelijk zijn.

Is je kind op deze leeftijd al actief is op social media? Maak dan duidelijke afspraken over wat je wel en niet op een profielpagina plaatst. Spreek af dat je kind geen onbekenden toelaat in chatsessies en mensen blokkeert die vervelende vragen stellen.

Voorbereiding op de puberteit

Je kunt in deze levensfase alvast iets vertellen over de veranderingen in de puberteit. Sommige kinderen raken vroeg in de puberteit en andere kinderen vinden fijn om te weten wat het is, zodat ze er niet door overvallen worden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website Kindenseksualiteit.nl en bekijk het dossier Seksualiteit en gender op NJI.nl. Je kunt ook de brochure 'Seksuele opvoeding van kinderen 6-9 jaar' downloaden op Rutgers.nl. Lees ook de brochure Over de grens - Seksueel opvoeden met het vlaggensysteem op Movisie.nl.

Boeken kunnen helpen om over deze liefde en seks met je kind te praten. Vraag er eens naar in de (kinder)boekhandel of in de bibliotheek. Op Seksuelevorming.nl van Rutgers vind je boekenlijsten, bijvoorbeeld voor groep 3 en 4 en een boekenlijst voor groep 5 en 6.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland