Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Van school gestuurd

Van school gestuurd

Als je je erg hebt misdragen, of al een paar keer eerder geschorst bent geweest, kan de school besluiten om je van school te sturen.

Wat gaat er gebeuren?

Als je school je weg wilt sturen, krijg je samen met je ouders eerst een gesprek met de leiding van je school. Hier kun je jouw kant van het verhaal vertellen.

Na het gesprek

Je school mag nooit zelf besluiten je weg te sturen. Ze moeten het probleem voorleggen bij de Inspectie van het Onderwijs. Samen beslissen ze wat ze gaan doen.

Bezwaar maken

Gaat de inspectie akkoord? Dan krijgen jij en je ouders zes weken de tijd om bezwaar te maken bij 'het bevoegd gezag van de school'. In de schoolgids staat wie dat is.

Daarna bespreken jullie de situatie opnieuw. Het kan zijn dat je in de tussentijd niet op school mag komen.

Naar een andere school

Als je van school gestuurd wordt terwijl je nog leerplichtig bent, moet de school regelen dat je op een andere school verder kunt met je opleiding.

Klachten over school of leraren?

Als je het niet eens bent met de beslissing van school, kun je ook praten met iemand van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS): 020-5244060. Kijk op Laks.nl voor meer informatie.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?