Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Voogdij regelen

Voogdij regelen

Sommige ouders vinden het prettig om vast te leggen bij wie hun kind terecht komt als ze allebei overlijden. Daarvoor kun je een voogd benoemen in een testament. Een testament opmaken is sowieso belangrijk als je niet getrouwd bent.

Voogd aanwijzen

Als ouder kun je één of twee personen aanwijzen als voogd voor je minderjarige kind. Dit kun je opnemen door registratie in het gezagsregister of door het op te nemen in een testament. Je vraagt bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend(in) bij wie de kinderen zich vertrouwd voelen. Dit betekent overigens niet dat die persoon verplicht is om de voogdij op zich te nemen.

Andere voogd dan aangewezen

Als jullie allebei overlijden en de door jou aangewezen voogd wil de zorg voor je kinderen niet, dan benoemt de kinderrechter iemand anders.

Ook als je geen voogd benoemt in je testament, zorgt de kinderrechter dat iemand de zorg voor je kinderen op zich neemt. In de meeste gevallen is dit een familielid. Is er niemand geschikt bevonden, komt een kind terecht in een pleeggezin.

De erfenis

Bij de verdeling van de erfenis krijgt de langstlevende echtgenoot (of geregistreerde partner) de erfenis. Kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen als beide ouders overleden zijn. Op deze manier komt de langstlevende ouder niet in financiële problemen. Minderjarige kinderen waarvan beide ouders zijn overleden, krijgen hun erfdeel als ze 18 worden. In een testament kun je ook aangeven wie het geld beheert tot je kind 18 wordt.

Ongetrouwd overlijden

Als je niet getrouwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, gelden de regels met betrekking tot het verdelen van de erfenis niet. In dat geval kun je het best een testament opstellen waarin je afspraken maakt over hoe de erfenis wordt verdeeld.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?