Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Vriendschap

Vriendschap

Vriendschappen zijn voor elk kind belangrijk. Het is gezellig om vrienden te hebben, maar het is ook goed. Je leert hoe je met elkaar om moet gaan. Je kind leert veel over zichzelf door met vrienden om te gaan. Vrienden hebben is ook goed voor het zelfvertrouwen. Het geeft steun.

Sociale vaardigheden

Vrienden zorgen ervoor dat kinderen erbij horen, een eigen plekje veroveren, zichzelf en hun eigen gevoelens beter leren kennen. Door vriendschap ontwikkelen kinderen ook hun sociale vaardigheden. Ze leren zich te verbinden met kinderen van dezelfde leeftijd en te verplaatsen in een ander.

De betekenis van vriendschap

Jonge kinderen krijgen een duidelijke voorkeur en weten precies met wie ze graag zouden willen spelen. De basis van een vriendschap is dat je kind iemand aardig vindt. In de jaren erna krijgt vriendschap langzamerhand meer inhoud. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent vriendschap vaak al heel wat meer: een vriend(in) is iemand die je iets kunt toevertrouwen, die je begrijpt en die altijd voor je opkomt.

Het gaat er niet om om zoveel mogelijk vriendjes te hebben, maar om te ervaren dat het fijn is om te kunnen en te mogen kiezen met wie je dingen wilt doen. Je kunt je kind helpen om om zich heen te kijken en zelf te ervaren wie het nou écht aardig vindt en waarom. Bemiddelen en in contact brengen, dat is de belangrijkste rol voor ouders als het gaat om kindervriendschappen!

Een beste vriend(in)

Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Het ene kind wisselt voortdurend van vriendjes, terwijl het andere kind maar één beste vriend of twee hartsvriendinnen heeft. Als ouder kun je proberen je kind daarin te steunen en bepaalde vriendschappen stimuleren, maar vriendschap laat zich niet dwingen.

Praat over vriendschap

Vertel iets over je eigen vriendschappen. Vraag je kinderen wie hun beste vrienden zijn, of met wie ze (nog beter) bevriend zouden willen zijn. Vraag ook hoe dat voelt. Het is goed om kinderen te prijzen als ze goed zijn in het maken en onderhouden van vriendschappen: 'Jouw vrienden kunnen echt blij zijn met iemand zoals jij!'

Toezicht

Als je kind nog jong is en met kinderen speelt die groter zijn en onstuimiger, is het natuurlijk goed om een oogje in het zeil te houden. Probeer van de andere kant ook niet te voorzichtig te zijn. Door verschillende vriendschappen leert je kind te delen, te incasseren, ruzie te maken, zich aan te passen en de eigen grenzen te verkennen. Vriendschap betekent samen spelen en saamhorigheid, maar net zo goed teleurstelling en tranen.

Moeite met contact maken

Sommige kinderen lijken geen vrienden te hebben en hebben moeite met het leggen van contacten. Ze kruipen snel in hun schulp en vinden het moeilijk om spontaan op andere kinderen af te stappen of om met ze te spelen. Ook zijn er kinderen die andere kinderen slaan of bijten om contact te maken, ook al zijn ze nog maar 4 of 5 jaar oud. Als je kind zich zo gedraagt, is het belangrijk om erachter te komen waarom je kind zich zo gedraagt. Probeer je kind andere manieren te leren om contact te maken op een leuke manier. Als dat niet helpt of als je het te lastig vindt, is het goed om advies te vragen op school, of bij de Jeugdgezondheidszorg.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?