Facebook Instagram Linkedin
Home / Voor professionals

Voor professionals

Binnen het CJG werken we samen met huisartsen, kinderopvangorganisaties, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en wijkcentra om gezinnen zo goed mogelijk op weg te helpen. Dit doen we omdat we begrijpen dat je als ouder of als jongere je vraag stelt aan iemand die jij vertrouwt. Dat kan een mentor zijn of een peuterspeelzaalleidster. Iedere basisschool en iedere kinderopvanglocatie met Voor- en Vroegschoolse Educatie heeft een jeugd- en gezinscoach als vast contactpersoon. Deze werkt samen met de kinderopvang en de school om ouders en kinderen met een extra ondersteuningsvraag te helpen. 

We werken integraal in de wijken met alle partners van het Sociaal Domein en organiseren ontmoetmomenten met de professionals in de wijkcentra om samenwerking ten behoeve van de gezinnen te verbeteren. Ons doel is vroegsignalering, hoe eerder we een vraag van ouders of jongeren kunnen beantwoorden, hoe kleiner de kans dat het probleem vergroot.  

Bij het CJG staat het gezin centraal. Wij werken samen met het gezin, onder andere door het gebruik van de Wensenkaart. Als je zelf op zoek wilt naar passende cursussen of ander aanbod, bekijk dan de Menukaart Gezinnen

Net als de ouders, willen wij het beste voor het kind. Wij werken met Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit helpt professionals te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over werken met de Meldcode.

Meer weten of de samenwerking vanuit jouw organisatie met het CJG versterken? Graag!
Mail naar de CJG coördinator mgeleijnse@alkmaar.nl  

Kinderopvang en onderwijs

Werk je op het basisonderwijs? Dan kun je hier zien hoe de jeugd- en gezinscoach je kan ondersteunen. Voor het primair onderwijs geldt dit stroomschema, en voor de collega’s kinderopvang geldt dit stroomschema.  In deze matrix  is te zien wanneer welke professional in beeld is. Speciaal voor de VO scholen hebben we deze menukaart.

Kinderwens - een bewuste keuze

Als professionals proactief in gesprek gaan over kinderwens en het eventuele moment daarvan zijn cliënten beter in staat daar een bewuste keuze over te maken. Zo kan een onbedoelde zwangerschap worden voorkomen. Deze website biedt informatie voor organisaties en professionals die deelnemen aan het programma Nu Niet Zwanger of hiermee willen starten.
Bij GGD Hollands Noorden is Lotte Bierhuizen aanspreekpersoon van het programma Nu Niet Zwanger. Haar mailadres is lbierhuizen@ggdhn.nl

Relatieproblemen en echtscheiding

Een overzicht van aanbod voor (ex)partners, kinderen en andere betrokkenden in de fases van relatieproblemen, echtscheiding en een nieuw gezin: van gekibbel tot echtscheiding

Om optimale ondersteuning te kunnen bieden tijdens diverse relatiefases werken meerdere professionals samen.
Interesse om een keer aan te sluiten bij een overleg? Mail naar mgeleijnse@alkmaar.nl