Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Kinderbijslag

Kinderbijslag

Als je kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, betaalt de overheid mee in de kosten voor de opvoeding. Dit doen ze in de vorm van kinderbijslag,

Wie heeft recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag krijg je voor je eigen kinderen. Maar ook voor je adoptiekind, pleegkind, stiefkind of voor een ander kind waar je voor zorgt alsof het je eigen kind is. Je krijgt geen kinderbijslag als je via de pleegzorginstelling een vergoeding krijgt voor de kosten die je voor je pleegkind maakt.

Hoogte kinderbijslag

Hoeveel kinderbijslag je krijgt, is afhankelijk van de leeftijd en woonsituatie van je kind. Het is dus niet afhankelijk van je inkomen. Voor elk kind dat je hebt, krijg je kinderbijslag. De zorg voor bijvoorbeeld gehandicapte kinderen is vaak heel duur. Daarom kun je in dat geval meer kinderbijslag (maximaal het dubbele) krijgen om je kind te kunnen onderhouden.

Wanneer ontvang je kinderbijslag?

Kinderbijslag wordt per kwartaal betaald. Na afloop van ieder kwartaal ontvang je de kinderbijslag. Kinderbijslag begint in het kwartaal na het kwartaal waarin je kind geboren is. Als je kind bijvoorbeeld in mei geboren wordt, ontvang je uiterlijk in oktober kinderbijslag. Als je gescheiden bent, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de ouder bij wie het kind staat ingeschreven.

Kijk op SVB.nl of Nibud.nl voor meer informatie.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?