Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Van school gestuurd

Van school gestuurd

Een onderwijsinstelling kan besluiten om leerlingen of studenten die zich bijzonder ernstig misdragen van school te sturen. Dat kan ook gebeuren wanneer studenten zich herhaaldelijk misdragen en geen verbetering tonen in hun gedrag. Elke instelling gaat hier anders mee om.

Wordt je kind van school gestuurd?

Zowel voor de ouders als voor de onderwijsinstelling zelf is het van belang om te voorkomen dat een student van school gestuurd wordt. De onderwijsinstelling zal je kind daarom altijd op tijd waarschuwen als het zich te vaak misdraagt.

  • Als het goed is, bespreken ze met je kind wat het ongewenste gedrag veroorzaakt en hoe je kind dat kan oplossen.
  • Daarnaast bespreken ze de gevolgen van het ongewenste gedrag.
  • Er bestaat een mogelijkheid dat je kind bijvoorbeeld geschorst wordt.
  • Als het gedrag ondanks alle maatregelen niet verbetert, kan de school of universiteit besluiten om je kind definitief weg te sturen.

Procedure

Wanneer de onderwijsinstelling besluit om je kind definitief weg te sturen, moeten ze een schriftelijke mededeling doen van de reden achter deze beslissing. In deze brief moet de instelling ook duidelijk vermelden hoe je bezwaar kunt maken tegen het besluit. In de praktijk komt een definitieve verwijdering weinig voor.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?