Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Wetgeving

Wetgeving

Bij de verschillende soorten van zorg, horen ook verschillende wetten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Vanuit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt de praktische steun geregeld. Denk aan hulpmiddelen waarmee je kind zelfstandig thuis kan blijven wonen zoals een rolstoel of traplift, of huishoudelijke hulp. Hulp vanuit de WMO kun je aanvragen bij de jeugdgezondheidszorg.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De zorgverzekeringswet (Zwv) gaat over alle medische zorg die nodig is voor jouw kind. Denk aan verpleging en revalidatie, en hulpmiddelen die daarbij nodig zijn als een verstelbaar bed of een speciaal matras. Maar ook ondersteuning bij het omgaan met slechthorendheid, slechtziendheid of spraak valt onder de Zvw. Net als bijbehorende hulpmiddelen als een bril of een spraakcomputer. Hulp vanuit de Zvw komt van de zorgverzekeraar en kun je aanvragen via de (huis)arts.

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt bijna alle gevallen van jeugdhulp. Denk aan geestelijke gezondheidszorg bij bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen als ADHD of autisme. Maar ook de zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking. Begeleiding en persoonlijke verzorging en vervoer naar de plek waar begeleiding en verzorging plaatsvindt. Hulp vanuit de Jeugdwet kun je aanvragen bij de jeugdgezondheidszorg.

Wet Langdurige Zorg

Heeft je kind blijvend de hele dag intensieve zorg nodig? Dan krijg je te maken met de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Je kunt daarbij denken aan verblijf in een zorginstelling, begeleiding, verpleging en verzorging en vervoer naar de plek waar dit plaatsvindt. Hulp vanuit de WLZ kun je aanvragen bij het CIZ.nl.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met jongeren en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

NOG NIET GEVONDEN WAAR JE NAAR ZOCHT?