Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Havo

Havo

De havo staat voor ‘hoger algemeen voortgezet onderwijs’. Ongeveer 20 procent van de kinderen gaat naar de havo. De havo duurt vijf jaar en bereidt je kind voor op het hbo (hoger beroepsonderwijs).

Vakken op de havo

Op de havo krijgen leerlingen Nederlands en vreemde talen, wiskunde, geschiedenis, natuurkunde, economie en tekenen. Het is een goede voorbereiding op een hogere beroepsopleiding aan een hogeschool. Kinderen die naar de havo gaan, willen meestal graag verder leren. Havo is zwaarder dan de theoretische leerweg van het vmbo. In de onderbouw worden naast Engels nog twee talen gegeven: Frans en Duits. In plaats van een daarvan kan soms ook gekozen worden voor Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks.

Profielen

Aan het einde van de derde klas kiest je kind een profiel. Een profiel is een vooraf samengesteld vakkenpakket dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Een profiel bestaat altijd uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. In dat profiel doet je kind eindexamen. Havoleerlingen kunnen kiezen uit vier profielen:

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

De keuze van het profiel hangt af van de hbo-opleiding die de leerling hierna wil doen.

Zelfstandig en verantwoordelijk

Op een havo kan worden gestudeerd volgens de principes van het ‘studiehuis’ of het ‘nieuwe leren’. Hierbij worden leerlingen zo veel mogelijk gestimuleerd om zelfstandig te werken en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun studie. Iedere school kan hierbij eigen keuzes maken. Sommige scholen verwachten meer zelfstandigheid van leerlingen dan andere scholen.

Na de havo…

De havo bereidt je kind voor op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Wil je kind geen hbo doen maar mbo? Dat kan. Dan kan het na de derde klas van de havo al naar het mbo gaan. Daar is wel een overgangsbewijs voor nodig naar de vierde klas van de havo. Na de havo kan je kind (als het goede resultaten heeft) ook doorstromen naar de vijfde klas van het vwo.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland