Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) mogen ouders, leerkrachten en leerlingen meedenken en meebeslissen over het reilen en zeilen van hun school. Op die manier kun je bijdragen aan de kwaliteit van de school van je kinderen.

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms)

De Wms regelt de wetgeving van de medezeggenschapsraden in het primair, speciaal, voortgezet en beroepsonderwijs. Als ouders of leerlingen zelf een MR willen beginnen, is de school verplicht om hen die mogelijkheid te bieden.

Bevoegdheden van de medezeggenschapsraad

Een MR is er om de kwaliteit van de school te waarborgen. De MR heeft daarvoor vijf bevoegdheden:

  • informatierecht;
  • recht op overleg;
  • initiatiefrecht;
  • instemmingsrecht;
  • adviesrecht.

Het adviesrecht houdt in dat de MR een advies uitbrengt wanneer het schoolbestuur iets wil ondernemen wat misschien veel geld kost. Het schoolbestuur moet dit advies aanhoren, maar hoeft het niet op te volgen als het goede tegenargumenten heeft.

Geschillencommissie

Als je het niet eens kunt worden en er ruzies of conflicten ontstaan, kun je je wenden tot de landelijke commissie voor medezeggenschapsgeschillen. Het is belangrijk daarbij goed op de hoogte te zijn van de werkwijze van de geschillencommissie. Hiervoor is een reglement opgesteld.

Cursussen

De Vereniging Openbaar Onderwijs organiseert algemene cursussen voor deelnemers van medezeggenschapsraden. Je kunt bij hen terecht voor een cursus MR-compleet en een cursus MR-start. Tijdens deze cursussen leer je wat de rechten en plichten van de MR zijn en wat in de praktijk wel en niet mag.

Filmpje: Fiona over betrokkenheid bij de middelbare school

Bron: Opvoedinformatie Nederland

Als ouder is het belangrijk om betrokken te blijven bij de middelbare school en het huiswerk van je kind. In dit filmpje legt Fiona uit hoe je betrokken kunt blijven.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland