Facebook Instagram Linkedin
Home / Artikelen / Leerwegondersteunend onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor kinderen die naar het vmbo kunnen, maar hierbij iets meer begeleiding nodig hebben.

Wat is het lwoo?

Het leerwegondersteunend onderwijs is mogelijk voor leerlingen in alle vier de leerwegen van het vmbo. De ondersteuning kan variëren van bijlessen en huiswerkbegeleiding tot kleinere klassen en trainingen om een leerling beter te laten studeren. Je kind kan lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten de lessen om of zelfs buiten de muren van de school. Lwoo hoeft niet vier jaar te duren; één of twee jaar is ook mogelijk. Het vmbo-diploma heeft de zelfde waarde als alle andere vmbo-diploma's. Er staat niet op dat het diploma met leerwegondersteuning is behaald.

Hoe meld ik mijn kind aan voor lwoo?

Je meldt je kind aan voor lwoo als de basisschool dat heeft geadviseerd. De vmbo-school onderzoekt of een leerling in aanmerking komt voor lwoo. Het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs beslist of je kind lwoo krijgt. De school regelt vervolgens dat je kind die steun krijgt.

  • Het samenwerkingsverband doet eerst een onderzoek naar de leervermogens van je kind (intelligentieonderzoek) en kijkt naar het gedrag van je kind.
  • Verder bekijkt de school het onderwijskundig rapport van de basisschool. Dit is een verslag waarin de basisschool de leervorderingen van je kind heeft gebundeld. Je hebt als ouder recht op een afschrift van het onderwijskundig rapport van je kind.
  • Als de school vindt dat je kind op zijn plek is in het lwoo, dan vraagt de school dit aan bij het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.
  • Voordat het samenwerkingsverband beslist, moeten twee deskundigen advies geven. De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog. De tweede kan bijvoorbeeld een pedagoog, maatschappelijk werker, arts of vmbo-deskundige zijn.
  • Als het samenwerkingsverband lwoo toewijst aan je kind, kijkt de school of ze de juiste steun aan je kind kan bieden. Lukt dit niet, dan moet de school vanuit haar zorgplicht zorgen voor een passende plek op een andere school uit het samenwerkingsverband.

Wat als je kind wordt afgewezen voor het lwoo?

Het samenwerkingsverband kan beslissen dat je kind niet in aanmerking komt voor lwoo. In dat geval kunnen jij en de vmbo-school een bezwaarschrift indienen. Als de vmbo-school bezwaar maakt tegen de beslissing, stuurt de school je een kopie van de afwijzing en het bezwaarschrift toe.

Advies voor praktijkonderwijs

Als je kind bij een samenwerkingsverband is aangemeld voor lwoo, kan het ook gebeuren dat ze daar vinden dat je kind beter naar het praktijkonderwijs kan gaan. In dat geval gaan ze met je in gesprek. Jouw mening speelt vervolgens een rol in de uiteindelijke beslissing voor praktijkonderwijs of lwoo.

Kijk voor meer informatie over het lwoo op Oudersenonderwijs.nl.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Keurmerk Opvoedinformatie Nederland